Guilford Press

Förfina:

>

Nyckelord

Nyckelord
>

Pris Intervall

Prisintervall
Förfina
Kognitiv terapi av depression
Kognitiv terapi av depression 599 kr
Helande kraft av lek: arbeta med misshandlade barn
Helande kraft av lek: arbeta med misshandlade barn 329 kr
Läroplansbaserad mätning och särskilda tjänster för barn
Läroplansbaserad mätning och särskilda tjänster för barn 409 kr
Likgiltig gränser: Spacial begrepp av mänskliga subjektivitet (mappningar: samhället/teori/utrymme)
Likgiltig gränser: Spacial begrepp av mänskliga subjektivitet (mappningar: samhället/teori/utrymme) 289 kr
Allmänna opinionen och meddelande av samtycke
Allmänna opinionen och meddelande av samtycke 699 kr
Diagnos och behandling av multipel personlighetsstörning (grunden för Modern psykiatri)
Diagnos och behandling av multipel personlighetsstörning (grunden för Modern psykiatri) 624 kr
Psykoterapi för beroende av personer
Psykoterapi för beroende av personer 549 kr
Metafor och mening i psykoterapi
Metafor och mening i psykoterapi 329 kr
Psykologin av äktenskap
Psykologin av äktenskap 699 kr
Metoder och modeller i demografi
Metoder och modeller i demografi 379 kr
Den sociala psykologin av vetenskap
Den sociala psykologin av vetenskap 774 kr
Vikt, Sex och äktenskap: en känslig balans
Vikt, Sex och äktenskap: en känslig balans 199 kr
Kraften i kartor (mappningar: samhället, teori, utrymme)
Kraften i kartor (mappningar: samhället, teori, utrymme) 309 kr
Classwide positiva beteende interventioner och stöd: en Guide till proaktiv klassrummet (Guilford praktiska...
Classwide positiva beteende interventioner och stöd: en Guide till proaktiv klassrummet (Guilford praktiska... 549 kr
Mind Over Mood: Ändra hur du mår genom att ändra sättet du tror
Mind Over Mood: Ändra hur du mår genom att ändra sättet du tror 279 kr
Psykiska sjukdomar hos äldre vuxna: grunderna för bedömning och behandling
Psykiska sjukdomar hos äldre vuxna: grunderna för bedömning och behandling 749 kr
Handbok i tillämpad beteendeanalys
Handbok i tillämpad beteendeanalys 799 kr
Psykoanalytisk psykoterapi: En utövares Guide
Psykoanalytisk psykoterapi: En utövares Guide 899 kr
Att hjälpa utsatta elever: En grupp rådgivning strategi för årskurs 6-9
Att hjälpa utsatta elever: En grupp rådgivning strategi för årskurs 6-9 399 kr
Collaborative hem/skola interventioner: Evidensbaserade lösningar för känslomässiga, beteendemässiga och akademiska problem
Collaborative hem/skola interventioner: Evidensbaserade lösningar för känslomässiga, beteendemässiga och akademiska problem 379 kr
Invandrarfamiljer i det moderna samhället (Duke-serien i barn Develpment och allmän ordning)
Invandrarfamiljer i det moderna samhället (Duke-serien i barn Develpment och allmän ordning) 389 kr
Metamfetamin missbruk: Från grundforskning till behandling
Metamfetamin missbruk: Från grundforskning till behandling 499 kr
Principer och praxis för rättegång samråd
Principer och praxis för rättegång samråd 524 kr
Barns utveckling: En utövares Guide - 3rd Edition
Barns utveckling: En utövares Guide - 3rd Edition 774 kr
Arbeta med relation trianglar: En-två-tre av psykoterapi
Arbeta med relation trianglar: En-två-tre av psykoterapi 309 kr
Kvalitativ forskning: Studera hur saker fungerar
Kvalitativ forskning: Studera hur saker fungerar 499 kr
Metoder i Social neurovetenskap
Metoder i Social neurovetenskap 699 kr
Lyhörd guidad läsning i årskurserna k-5: förenkla liten grupp instruktion
Lyhörd guidad läsning i årskurserna k-5: förenkla liten grupp instruktion 299 kr
Stress, Coping och utveckling: en integrativ perspektiv
Stress, Coping och utveckling: en integrativ perspektiv 409 kr
Kognitiv beteendeterapi strategier i krisinsatser, tredje upplagan
Kognitiv beteendeterapi strategier i krisinsatser, tredje upplagan 624 kr
Multisystemisk terapi för antisocialt beteende hos barn och ungdomar (behandling manualer för utövare)
Multisystemisk terapi för antisocialt beteende hos barn och ungdomar (behandling manualer för utövare) 574 kr
Den bipolär sjukdom Survival guiden: Vad du och din familj behöver veta
Den bipolär sjukdom Survival guiden: Vad du och din familj behöver veta 574 kr
Mobbning förebyggande och ingripande: realistiska strategier för skolor
Mobbning förebyggande och ingripande: realistiska strategier för skolor 399 kr
Utveckla Schoolwide program för att förebygga och hantera problembeteenden
Utveckla Schoolwide program för att förebygga och hantera problembeteenden 379 kr
Psykologisk vetenskap i rättssalen: konsensus och kontroverser
Psykologisk vetenskap i rättssalen: konsensus och kontroverser 674 kr
Utvärdering inför osäkerhet: förutse överraskning och svara på det oundvikliga
Utvärdering inför osäkerhet: förutse överraskning och svara på det oundvikliga 499 kr
Den terapeutiska alliansen: En evidensbaserad strategi till praktik
Den terapeutiska alliansen: En evidensbaserad strategi till praktik 574 kr
College dricka och narkotikamissbruk
College dricka och narkotikamissbruk 649 kr
Hållbara transporter: Problem och lösningar
Hållbara transporter: Problem och lösningar 699 kr
Schizotypy och schizofreni: utsikten från experimentell psykopatologi
Schizotypy och schizofreni: utsikten från experimentell psykopatologi 749 kr
Högfungerande Autism / Aspergers syndrom i skolor: bedömning och Intervention
Högfungerande Autism / Aspergers syndrom i skolor: bedömning och Intervention 499 kr
Ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och ADHD: bedömning och boende
Ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och ADHD: bedömning och boende 339 kr
Hantera utmanande beteenden i skolor: forskningsbaserade strategier som fungerar
Hantera utmanande beteenden i skolor: forskningsbaserade strategier som fungerar 399 kr
Att främja verkställande funktionen i klassrummet
Att främja verkställande funktionen i klassrummet 399 kr
Att bryta fri från Depression: vägar till Wellness
Att bryta fri från Depression: vägar till Wellness 259 kr
Arbetar med familjer med unga barn med särskilda behov
Arbetar med familjer med unga barn med särskilda behov 399 kr
Dialektisk beteende terapi för hetsätning och bulimi
Dialektisk beteende terapi för hetsätning och bulimi 749 kr
Nytänkande drogmissbruk: Vad vetenskapen visar, och vad vi bör göra åt det.
Nytänkande drogmissbruk: Vad vetenskapen visar, och vad vi bör göra åt det. 369 kr
Kognitiv beteendeterapi i grupp
Kognitiv beteendeterapi i grupp 574 kr
Skriftlig instruktion och bedömning för engelska elever i k-8
Skriftlig instruktion och bedömning för engelska elever i k-8 299 kr
Emotion förordning och psykopatologi
Emotion förordning och psykopatologi 774 kr
Utvärdera pedagogiska insatser
Utvärdera pedagogiska insatser 379 kr
Skolan disciplin och självdisciplin
Skolan disciplin och självdisciplin 524 kr
Förlorade konsten att lyssna, andra upplagan: hur lära sig att lyssna kan förbättra relationer
Förlorade konsten att lyssna, andra upplagan: hur lära sig att lyssna kan förbättra relationer 574 kr
Den Procrastinator's Guide till att få saker gjorda
Den Procrastinator's Guide till att få saker gjorda 189 kr
Autentisk bedömning för tidig barndom Intervention (Guilford skola utövare)
Autentisk bedömning för tidig barndom Intervention (Guilford skola utövare) 339 kr
Religion som helar, Religion som skadar: En Guide för klinisk praxis
Religion som helar, Religion som skadar: En Guide för klinisk praxis 524 kr
Beteendestörningar och emotionella störningar hos ungdomar
Beteendestörningar och emotionella störningar hos ungdomar 774 kr
Barn- och ungdomspsykiatri suicidalt beteende: preventionen, bedömning och Intervention
Barn- och ungdomspsykiatri suicidalt beteende: preventionen, bedömning och Intervention 359 kr
Minne rehabilitering
Minne rehabilitering 624 kr
Att främja tidig läsning: Forskning, resurser och bästa praxis
Att främja tidig läsning: Forskning, resurser och bästa praxis 329 kr
Förstå Peer inflytande för barn och ungdomar
Förstå Peer inflytande för barn och ungdomar 339 kr
Anknytningsteori och forskning i det kliniska arbetet med vuxna
Anknytningsteori och forskning i det kliniska arbetet med vuxna 599 kr
Teori konstruktion och modellbygge färdigheter
Teori konstruktion och modellbygge färdigheter 574 kr
Förfina