Guilford Press

Förfina
Klinisk handbok för schizofreni
Klinisk handbok för schizofreni 774,00 kr
Handbok för professionell utveckling i utbildning: framgångsrika modeller och metoder, PreK-12
Handbok för professionell utveckling i utbildning: framgångsrika modeller och metoder, PreK-12 599,00 kr
Bekräftande faktoranalys för tillämpad forskning (metodik inom samhällsvetenskaperna)
Bekräftande faktoranalys för tillämpad forskning (metodik inom samhällsvetenskaperna) 724,00 kr
Läsförståelse instruktion: Forskningsbaserade bästa praxis (lösa problem i undervisningen av läskunnighet)
Läsförståelse instruktion: Forskningsbaserade bästa praxis (lösa problem i undervisningen av läskunnighet) 574,00 kr
Psykologin av läsning: teori och tillämpningar
Psykologin av läsning: teori och tillämpningar 479,00 kr
Känslor i terapi: från vetenskap till praktiken
Känslor i terapi: från vetenskap till praktiken 449,00 kr
Handbok av sinnesrörelse reglering
Handbok av sinnesrörelse reglering 649,00 kr
Integrative kognitiva-affektiva terapi för Bulimia Nervosa: en behandling-handbok
Integrative kognitiva-affektiva terapi för Bulimia Nervosa: en behandling-handbok 459,00 kr
Undervisning läsförståelse till elever med inlärningssvårigheter (vad som fungerar för särskilda behov elever)
Undervisning läsförståelse till elever med inlärningssvårigheter (vad som fungerar för särskilda behov elever) 399,00 kr
Mappning i molnet
Mappning i molnet 774,00 kr
En Primer av GIS: geografiska och kartografiska grundbegrepp
En Primer av GIS: geografiska och kartografiska grundbegrepp 749,00 kr
Essentials av psykiatrisk diagnos: svara på utmaningen att DSM-5
Essentials av psykiatrisk diagnos: svara på utmaningen att DSM-5 459,00 kr
Statistik som översatt
Statistik som översatt 699,00 kr
Tillämpad metaanalys för samhällsvetenskaplig forskning (metodik i samhällsvetenskap)
Tillämpad metaanalys för samhällsvetenskaplig forskning (metodik i samhällsvetenskap) 524,00 kr
Coaching studenter med Executive kompetensbrist
Coaching studenter med Executive kompetensbrist 524,00 kr
Tillämpad kvalitativ forskningsdesign: En Total kvalitet ramverktyget
Tillämpad kvalitativ forskningsdesign: En Total kvalitet ramverktyget 674,00 kr
Bortom teknik i lösningsfokuserad terapi: arbeta med känslor och den terapeutiska relationen
Bortom teknik i lösningsfokuserad terapi: arbeta med känslor och den terapeutiska relationen 399,00 kr
Nyckelkompetenser i korthet dynamisk psykoterapi: klinisk praxis bortom den manuella
Nyckelkompetenser i korthet dynamisk psykoterapi: klinisk praxis bortom den manuella 419,00 kr
Kognitiv beteende terapi vid bipolär sjukdom
Kognitiv beteende terapi vid bipolär sjukdom 499,00 kr
Ungdomar i familjeterapi, andra upplagan: utnyttja kraften i relationer
Ungdomar i familjeterapi, andra upplagan: utnyttja kraften i relationer 574,00 kr
Vanliga familjer, barn med särskilda
Vanliga familjer, barn med särskilda 574,00 kr
Ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och ADHD: bedömning och boende
Ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och ADHD: bedömning och boende 439,00 kr
Kvalitativ forskning: Studera hur saker fungerar
Kvalitativ forskning: Studera hur saker fungerar 549,00 kr
Lysande förståelse och nära läsning
Lysande förståelse och nära läsning 399,00 kr
Utveckla ordförråd och muntliga språket hos små barn (viktigt bibliotek av Prek-2 läskunnighet)
Utveckla ordförråd och muntliga språket hos små barn (viktigt bibliotek av Prek-2 läskunnighet) 369,00 kr
Mångkulturell förståelse av barn- och ungdomspsykopatologi
Mångkulturell förståelse av barn- och ungdomspsykopatologi 599,00 kr
Forska barn & apos, erfarenheter
Forska barn & apos, erfarenheter 449,00 kr
Samarbets terapi med multi-stressade familjer (Guilford familjeterapi) (Guilford familjeterapi)
Samarbets terapi med multi-stressade familjer (Guilford familjeterapi) (Guilford familjeterapi) 574,00 kr
Förebyggande av återfall: underhållsstrategier vid behandling av beroendeframkallande beteenden
Förebyggande av återfall: underhållsstrategier vid behandling av beroendeframkallande beteenden 574,00 kr
Samtida Lekterapi: Teori, forskning och praktik
Samtida Lekterapi: Teori, forskning och praktik 449,00 kr
Bifogad fil från barndom till vuxen ålder
Bifogad fil från barndom till vuxen ålder 479,00 kr
Egenmakt utvärdering principerna i praktiken
Egenmakt utvärdering principerna i praktiken 624,00 kr
Dynamiken i romantisk kärlek
Dynamiken i romantisk kärlek 724,00 kr
Orsaker till uppförandestörning och ungdomsbrottslighet
Orsaker till uppförandestörning och ungdomsbrottslighet 699,00 kr
Vad psykoterapeuter bör veta om funktionshinder
Vad psykoterapeuter bör veta om funktionshinder 574,00 kr
Fokuserings-orienterad psykoterapi: en hand bok av Experiential metod (öva Professional)
Fokuserings-orienterad psykoterapi: en hand bok av Experiential metod (öva Professional) 489,00 kr
Etnokulturell faktorer i missbruksvård
Etnokulturell faktorer i missbruksvård 624,00 kr
Kognitiv terapi för ungdomar i skol miljöer
Kognitiv terapi för ungdomar i skol miljöer 469,00 kr
Skriftlig instruktion och bedömning för engelska elever i k-8
Skriftlig instruktion och bedömning för engelska elever i k-8 389,00 kr
Breaking Through to Teens: Psykoterapi för den nya tonåren
Breaking Through to Teens: Psykoterapi för den nya tonåren 419,00 kr
Emotion förordning i psykoterapi: en utövares Guide
Emotion förordning i psykoterapi: en utövares Guide 574,00 kr
ADHD och vilken typ av självkontroll
ADHD och vilken typ av självkontroll 574,00 kr
Svar till Intervention och Precision undervisning: skapa synergi i klassrummet
Svar till Intervention och Precision undervisning: skapa synergi i klassrummet 419,00 kr
Verk ställande funktioner: vad de är, hur de fungerar, och varför de utvecklats
Verk ställande funktioner: vad de är, hur de fungerar, och varför de utvecklats 1 299,00 kr
Läsa instruktioner för olika klassrum: forskningsbaserade, kulturellt lyhörd praxis
Läsa instruktioner för olika klassrum: forskningsbaserade, kulturellt lyhörd praxis 574,00 kr
Personlighet i vuxen ålder
Personlighet i vuxen ålder 549,00 kr
Metoder för forskning om läs- och skrivkunnighet
Metoder för forskning om läs- och skrivkunnighet 874,00 kr
Förfina