Hart Publishing

Förfina:

>

Nyckelord

Nyckelord
>

Pris Intervall

Prisintervall
Förfina
De advokater som gjort Amerika: Från Jamestown till Vita huset
De advokater som gjort Amerika: Från Jamestown till Vita huset 369,00 kr
Internationell rätt: Ett europeiskt perspektiv
Internationell rätt: Ett europeiskt perspektiv 549,00 kr
Jämförande bolagsrätt
Jämförande bolagsrätt 624,00 kr
Konstitutionen av Rumänien: en kontextuell analys (konstitutionella system av världen)
Konstitutionen av Rumänien: en kontextuell analys (konstitutionella system av världen) 379,00 kr
Mänskliga rättigheter möter rättslig pluralism
Mänskliga rättigheter möter rättslig pluralism 724,00 kr
Jämställdhet: Den rättsliga ramen
Jämställdhet: Den rättsliga ramen 449,00 kr
Funktio rättsstatsprincipen i Global styrning, resurser, investeringar och handel
Funktio rättsstatsprincipen i Global styrning, resurser, investeringar och handel 924,00 kr
EU: S miljölagstiftning, styrning och beslutsfattande (moderna studier i europeisk lag)
EU: S miljölagstiftning, styrning och beslutsfattande (moderna studier i europeisk lag) 419,00 kr
Den Europeiska ekonomiska konstitutionens pluralistiska karaktär
Den Europeiska ekonomiska konstitutionens pluralistiska karaktär 849,00 kr
Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter 599,00 kr
Mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter enligt internationell rätt: de skydd som erbjuds personer som konfronteras strukturella sårbarhet
Mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter enligt internationell rätt: de skydd som erbjuds personer som konfronteras strukturella sårbarhet 799,00 kr
Reimagining reparativ rättvisa: byrån och ansvarsskyldighet i den straffrättsliga processen
Reimagining reparativ rättvisa: byrån och ansvarsskyldighet i den straffrättsliga processen 369,00 kr
Common Law skyldigheter: divergens och enighet
Common Law skyldigheter: divergens och enighet 524,00 kr
Mänskliga rättigheter mellan lag och politik: marginal för uppskattning i post-nationella sammanhang (moderna studier i europeisk rätt)
Mänskliga rättigheter mellan lag och politik: marginal för uppskattning i post-nationella sammanhang (moderna studier i europeisk rätt) 849,00 kr
Advokaternas etik och professionella ansvar
Advokaternas etik och professionella ansvar 524,00 kr
Konstitutionen av Spanien
Konstitutionen av Spanien 339,00 kr
Obehörig vinst: Andra upplagan
Obehörig vinst: Andra upplagan 524,00 kr
Orsakerna till kriget
Orsakerna till kriget 749,00 kr
Den nya brittiska konstitutionen
Den nya brittiska konstitutionen 409,00 kr
Australiska privat internationell rätt för 2000-talet: vänd utåt (studier i internationell privaträtt)
Australiska privat internationell rätt för 2000-talet: vänd utåt (studier i internationell privaträtt) 379,00 kr
Moderna rättsvetenskapen: En filosofisk Guide
Moderna rättsvetenskapen: En filosofisk Guide 359,00 kr
Effekterna av unionsmedborgarskapet på EU: s marknad friheter
Effekterna av unionsmedborgarskapet på EU: s marknad friheter 399,00 kr
Missbruk av EU-lagstiftningen och regleringen av den inre marknaden
Missbruk av EU-lagstiftningen och regleringen av den inre marknaden 469,00 kr
Funktio rättsstatsprincipen i Global styrning, resurser, investeringar och handel
Funktio rättsstatsprincipen i Global styrning, resurser, investeringar och handel 479,00 kr
Triumph, tragedin och förlorade arvet från James M Landis: ett liv i brand
Triumph, tragedin och förlorade arvet från James M Landis: ett liv i brand 299,00 kr
Den emotionella dynamiken i lag och juridisk diskurs
Den emotionella dynamiken i lag och juridisk diskurs 489,00 kr
Koderna i konstitutionen (Hart studier i konstitutionell rätt)
Koderna i konstitutionen (Hart studier i konstitutionell rätt) 429,00 kr
Mänskliga rättigheter och narkotikakontroll: den falsk dikotomin (studier i internationell rätt)
Mänskliga rättigheter och narkotikakontroll: den falsk dikotomin (studier i internationell rätt) 419,00 kr
Internationell försäljnings rätt: en guide till CISG
Internationell försäljnings rätt: en guide till CISG 674,00 kr
Försäkrings tagarens rimliga förväntningar
Försäkrings tagarens rimliga förväntningar 479,00 kr
Icke-statliga beväpnade grupper (studier i internationell rätt) åtaganden om mänskliga rättigheter
Icke-statliga beväpnade grupper (studier i internationell rätt) åtaganden om mänskliga rättigheter 419,00 kr
Mellanparlamentariska samarbetet i den sammansatta europeiska konstitutionen (parlamentarisk demokrati i Europa)
Mellanparlamentariska samarbetet i den sammansatta europeiska konstitutionen (parlamentarisk demokrati i Europa) 429,00 kr
Orsakssamband i vårdslöshet (Hart studier i privat lag)
Orsakssamband i vårdslöshet (Hart studier i privat lag) 379,00 kr
Säkerhet och internationell rätt (studier i internationell rätt)
Säkerhet och internationell rätt (studier i internationell rätt) 469,00 kr
Advokater och medlare: den skön nya världen av tjänster för att skilja familjer
Advokater och medlare: den skön nya världen av tjänster för att skilja familjer 429,00 kr
Enhetlighet i tullförvaltningen i Europeiska unionen (moderna studier i europeisk lag)
Enhetlighet i tullförvaltningen i Europeiska unionen (moderna studier i europeisk lag) 429,00 kr
Staten och organet: rättslig reglering av kroppslig autonomi
Staten och organet: rättslig reglering av kroppslig autonomi 429,00 kr
Landmark fall i land lag
Landmark fall i land lag 489,00 kr
Skadestånd och kompensations kultur: komparativa perspektiv
Skadestånd och kompensations kultur: komparativa perspektiv 524,00 kr
Privatisera offentliga fängelser: Arbetsrätt och den offentliga upphandlingsprocessen
Privatisera offentliga fängelser: Arbetsrätt och den offentliga upphandlingsprocessen 339,00 kr
Utvidga arbets livet för äldre arbets tagare: ålders diskriminering lag, politik och praxis
Utvidga arbets livet för äldre arbets tagare: ålders diskriminering lag, politik och praxis 409,00 kr
Styr genom rättigheter (mänskliga rättigheter lag perspektiv)
Styr genom rättigheter (mänskliga rättigheter lag perspektiv) 369,00 kr
Idén om en ren teori om lagen
Idén om en ren teori om lagen 674,00 kr
Europeiska unionens yttre åtgärder i kris tider (moderna studier i europeisk rätt)
Europeiska unionens yttre åtgärder i kris tider (moderna studier i europeisk rätt) 599,00 kr
En transnationell studie av juridik och rättvisa på TV
En transnationell studie av juridik och rättvisa på TV 479,00 kr
Medverkan i internationell straffrätt (studier i internationell rätt)
Medverkan i internationell straffrätt (studier i internationell rätt) 409,00 kr
Central-lokal förbindelserna i asiatiska konstitutionella system
Central-lokal förbindelserna i asiatiska konstitutionella system 459,00 kr
Flygpassagerares rättigheter: Tio år på
Flygpassagerares rättigheter: Tio år på 469,00 kr
Metafilosofi rättstillämpning
Metafilosofi rättstillämpning 459,00 kr
Reglera livsmedelsburna sjukdomar: Undersökning, kontroll och tillsyn
Reglera livsmedelsburna sjukdomar: Undersökning, kontroll och tillsyn 459,00 kr
Nationalism och globalisering
Nationalism och globalisering 399,00 kr
Pluralistisk karaktär av den Europeiska ekonomiska konstitutionen (moderna studier i europeisk lag)
Pluralistisk karaktär av den Europeiska ekonomiska konstitutionen (moderna studier i europeisk lag) 419,00 kr
Ett enhetligt EU-Patent systemet (studier av Oxford institutet av Europeiska och komparativ rätt)
Ett enhetligt EU-Patent systemet (studier av Oxford institutet av Europeiska och komparativ rätt) 379,00 kr
Lagen av felaktigheter: 50 år på från Hedley Byrne v Heller (Hart studier i privat lag)
Lagen av felaktigheter: 50 år på från Hedley Byrne v Heller (Hart studier i privat lag) 489,00 kr
Försvar i obehörig vinst (Hart studier i privat lag: essäer om försvar)
Försvar i obehörig vinst (Hart studier i privat lag: essäer om försvar) 549,00 kr
Legitimiteten i familje rätten i Strasbourg rätts praxis:
Legitimiteten i familje rätten i Strasbourg rätts praxis: "Living instrument" eller Utsläckade suveränitet? (Moderna studier i europeisk rätt) 489,00 kr
Internationella investeringar lag: Att förena politik och principen
Internationella investeringar lag: Att förena politik och principen 574,00 kr
Guidebok till immateriella
Guidebok till immateriella 379,00 kr
Mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter enligt internationell rätt: de skydd som erbjuds personer som konfronteras strukturella sårbarhet
Mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter enligt internationell rätt: de skydd som erbjuds personer som konfronteras strukturella sårbarhet 409,00 kr
Intolerant Religion i en Tolerant-Liberal demokrati
Intolerant Religion i en Tolerant-Liberal demokrati 369,00 kr
Boendet och mänskliga rättigheter i ett globalt sammanhang (mänskliga rättigheter lag perspektiv)
Boendet och mänskliga rättigheter i ett globalt sammanhang (mänskliga rättigheter lag perspektiv) 429,00 kr
De mänskliga rättigheternas ansikten
De mänskliga rättigheternas ansikten 309,00 kr
Undantag från EU: s lagstiftning om fri rörlighet – undantag, motivering och proportionalitet (moderna studier i europeisk rätt)
Undantag från EU: s lagstiftning om fri rörlighet – undantag, motivering och proportionalitet (moderna studier i europeisk rätt) 489,00 kr
Anrikning på käranden bekostnad: erkännande regler i obehörig berikning (Hart studier i privat rätt)
Anrikning på käranden bekostnad: erkännande regler i obehörig berikning (Hart studier i privat rätt) 429,00 kr
Förfina