Hart Publishing

Förfina:

>

Nyckelord

Nyckelord
>

Pris Intervall

Prisintervall
Förfina
Forum Non Conveniens i England: tidigare, nuvarande och framtida (studier i internationell privaträtt)
Forum Non Conveniens i England: tidigare, nuvarande och framtida (studier i internationell privaträtt) 649,00 kr
Amnesty mänskliga rättigheter och politiska övergångar av Mallinder & Louise
Amnesty mänskliga rättigheter och politiska övergångar av Mallinder & Louise 1199,00 kr
Beslut och dilemman av Peay & Jill
Beslut och dilemman av Peay & Jill 499,00 kr
Den nya lagen om Markregistrering av Cooke & Elizabeth
Den nya lagen om Markregistrering av Cooke & Elizabeth 574,00 kr
Surrogat moderskap internationella perspektiv av Sclater & Shelley dag
Surrogat moderskap internationella perspektiv av Sclater & Shelley dag 874,00 kr
Mjuk lagstiftning i gemenskapslagstiftningen av Senden & Linda
Mjuk lagstiftning i gemenskapslagstiftningen av Senden & Linda 1499,00 kr
Förvaltningsdomstolar och prövning av sockerrör & Peter
Förvaltningsdomstolar och prövning av sockerrör & Peter 1099,00 kr
Kvinnor och mänskliga rättigheter ett afrikanska perspektiv av Banda & Fareda
Kvinnor och mänskliga rättigheter ett afrikanska perspektiv av Banda & Fareda 674,00 kr
Arbetsrätt och globala handeln av Hepple & Bob A.
Arbetsrätt och globala handeln av Hepple & Bob A. 429,00 kr
Den afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter och internationell rätt av Murray & Rachel
Den afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter och internationell rätt av Murray & Rachel 1199,00 kr
Föräldraskap efter Partnering som innehåller konflikten efter Separation av MacLean & Mavis
Föräldraskap efter Partnering som innehåller konflikten efter Separation av MacLean & Mavis 949,00 kr
Pappor rättigheter aktivism och lagändring i jämförande perspektiv av Collier & Richard
Pappor rättigheter aktivism och lagändring i jämförande perspektiv av Collier & Richard 309,00 kr
Reglera arbetsmarknaden i kölvattnet av globaliseringen nya utmaningar, nya institutioner av Bercusson & Brian
Reglera arbetsmarknaden i kölvattnet av globaliseringen nya utmaningar, nya institutioner av Bercusson & Brian 999,00 kr
Konstruktiv och resulterande förtroenden av Mitchell
Konstruktiv och resulterande förtroenden av Mitchell 1299,00 kr
Medicinsk etik och sjukvård lag ett symbiotiskt förhållande av Miola & Jose
Medicinsk etik och sjukvård lag ett symbiotiskt förhållande av Miola & Jose 499,00 kr
Clifford chans Millennium föreläsningar kommer samman Common Law och civilrätten av Markesinis & basilika S.
Clifford chans Millennium föreläsningar kommer samman Common Law och civilrätten av Markesinis & basilika S. 999,00 kr
Resonemanget rättigheter av Lazarus & Liora
Resonemanget rättigheter av Lazarus & Liora 999,00 kr
Boendet och konstitutionen av MacLean & Janet R.
Boendet och konstitutionen av MacLean & Janet R. 1149,00 kr
Court of Appeal av Drewry & Gavin
Court of Appeal av Drewry & Gavin 599,00 kr
Transnationell styrning och konstitutionalism genom Joerges & Christian
Transnationell styrning och konstitutionalism genom Joerges & Christian 1299,00 kr
Obligationen av Fletcher & George P.
Obligationen av Fletcher & George P. 299,00 kr
Egenutvecklade rättsmedel i sammanhang av Rotherham & Craig
Egenutvecklade rättsmedel i sammanhang av Rotherham & Craig 1149,00 kr
Centrala frågor i kriminella teorin av Wilson & William
Centrala frågor i kriminella teorin av Wilson & William 429,00 kr
Copyright lag i det digitala samhället utmaningarna i Multimedia av Aplin & Tanya
Copyright lag i det digitala samhället utmaningarna i Multimedia av Aplin & Tanya 1349,00 kr
Religion ras rättigheter sevärdheter i historien om Modern AngloAmerican lag av DarianSmith & Eve
Religion ras rättigheter sevärdheter i historien om Modern AngloAmerican lag av DarianSmith & Eve 349,00 kr
Försäkringsrätt fall och material av Lowry & John
Försäkringsrätt fall och material av Lowry & John 674,00 kr
Effekterna av EU-lagstiftningen om minoriteters rättigheter av Ahmed & Tawhida
Effekterna av EU-lagstiftningen om minoriteters rättigheter av Ahmed & Tawhida 874,00 kr
Utvärdering och juridisk teori eller hur man lyckas i rättsvetenskap utan moraliska utvärderingen av Dickson & Julie
Utvärdering och juridisk teori eller hur man lyckas i rättsvetenskap utan moraliska utvärderingen av Dickson & Julie 359,00 kr
Rättegången på rättegång volym 1 sanning och Due Process av Duff & Antony
Rättegången på rättegång volym 1 sanning och Due Process av Duff & Antony 874,00 kr
Administrativa rättvisa och asyl överklaganden av Thomas & Robert
Administrativa rättvisa och asyl överklaganden av Thomas & Robert 949,00 kr
Moderna studier i boendet lag volym 3 av Cooke & Elizabeth
Moderna studier i boendet lag volym 3 av Cooke & Elizabeth 1299,00 kr
Anpassa rättsliga kulturer av Nelken & David
Anpassa rättsliga kulturer av Nelken & David 469,00 kr
Komparativ rätt i rättssalen och klassrummet historien om de senaste ThirtyFive åren av Markesinis & basilika
Komparativ rätt i rättssalen och klassrummet historien om de senaste ThirtyFive åren av Markesinis & basilika 674,00 kr
Tortyr som kränkning jämförande perspektiv på utvecklingen av transnationella mänskliga rättigheter rättstvist av Scott & Craig
Tortyr som kränkning jämförande perspektiv på utvecklingen av transnationella mänskliga rättigheter rättstvist av Scott & Craig 1749,00 kr
Energisäkerhet Europeiska unionens externa rättsliga förbindelser med stora olje- och GasSupplying länder av Haghighi & Sanam S.
Energisäkerhet Europeiska unionens externa rättsliga förbindelser med stora olje- och GasSupplying länder av Haghighi & Sanam S. 1299,00 kr
Förståelse obehörig vinst av Neyers & Jason W
Förståelse obehörig vinst av Neyers & Jason W 999,00 kr
GainBased skadestånd kontrakt Tort kapital och immateriella av Edelman & James
GainBased skadestånd kontrakt Tort kapital och immateriella av Edelman & James 949,00 kr
Filosofiska grunderna i miljölagstiftningen äganderätt och naturen av Coyle & Sean
Filosofiska grunderna i miljölagstiftningen äganderätt och naturen av Coyle & Sean 949,00 kr
Gränsöverskridande organiserad brottslighet i folkrätten genom Obokata & Tom
Gränsöverskridande organiserad brottslighet i folkrätten genom Obokata & Tom 949,00 kr
Förordning juridisk Form och ekonomisk teori av Ogus & Anthony jag.
Förordning juridisk Form och ekonomisk teori av Ogus & Anthony jag. 469,00 kr
Demokrati och konstitutionalism i Europeiska unionen samlade essäer av Mancini & G. F.
Demokrati och konstitutionalism i Europeiska unionen samlade essäer av Mancini & G. F. 999,00 kr
Funktionshindrades rättigheter i Europa från teori till praktik av Lawson & Anna
Funktionshindrades rättigheter i Europa från teori till praktik av Lawson & Anna 749,00 kr
Att observera lag genom systemteori av adelsmän & Richard
Att observera lag genom systemteori av adelsmän & Richard 749,00 kr
Lissabonfördraget och sociala Europa av Bruun
Lissabonfördraget och sociala Europa av Bruun 749,00 kr
Ekonomiska och sociala rättigheter enligt Eu-stadgan om de grundläggande rättigheterna ett rättsligt perspektiv av Hervey & Tamara K.
Ekonomiska och sociala rättigheter enligt Eu-stadgan om de grundläggande rättigheterna ett rättsligt perspektiv av Hervey & Tamara K. 1149,00 kr
Europeisk tävling lag Årsredovisning 2005 samspelet mellan konkurrensrätt och immaterialrätt genom Ehlermann & Claus Dieter
Europeisk tävling lag Årsredovisning 2005 samspelet mellan konkurrensrätt och immaterialrätt genom Ehlermann & Claus Dieter 1999,00 kr
Målen för privat lag av Robertson & Andrew
Målen för privat lag av Robertson & Andrew 1599,00 kr
Global styrning och strävan efter rättvisa volym jag internationella och regionala organisationer genom Lewis & Douglas
Global styrning och strävan efter rättvisa volym jag internationella och regionala organisationer genom Lewis & Douglas 499,00 kr
Dokument av den afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter volym jag 19871998 av Murray & Rachel
Dokument av den afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter volym jag 19871998 av Murray & Rachel 1599,00 kr
Filosofiska grunderna i miljölagstiftningen äganderätt och naturen av Coyle & Sean
Filosofiska grunderna i miljölagstiftningen äganderätt och naturen av Coyle & Sean 389,00 kr
Den Shaming sexuella brottslingar av McAlinden & AnneMarie
Den Shaming sexuella brottslingar av McAlinden & AnneMarie 574,00 kr
Samboende äktenskap och lag Social förändring och rättsliga reformer i det tjugoförsta århundradet av Duncan & Simon
Samboende äktenskap och lag Social förändring och rättsliga reformer i det tjugoförsta århundradet av Duncan & Simon 524,00 kr
Nukleära lag lagen gäller för kärntekniska anläggningar och radioaktiva ämnen i sitt historiska sammanhang av Troman & Stephen
Nukleära lag lagen gäller för kärntekniska anläggningar och radioaktiva ämnen i sitt historiska sammanhang av Troman & Stephen 1999,00 kr
Devils och änglar Youth Policy och brott genom Fionda & Julia
Devils och änglar Youth Policy och brott genom Fionda & Julia 499,00 kr
EU: S livsmedelslagstiftning skydda konsumenterna och hälsa på en gemensam marknad av Macmaolain & Danne
EU: S livsmedelslagstiftning skydda konsumenterna och hälsa på en gemensam marknad av Macmaolain & Danne 749,00 kr
Mänskliga rättigheter och privat lag sekretess som autonomi av Ziegler & Katja
Mänskliga rättigheter och privat lag sekretess som autonomi av Ziegler & Katja 749,00 kr
Wto Internet och handel med digitala produkter ecu perspektiv av WunschVincent & Sacha
Wto Internet och handel med digitala produkter ecu perspektiv av WunschVincent & Sacha 1099,00 kr
Domstolsprövning socioekonomiska rättigheter och de mänskliga rättigheterna ACT av Palmer
Domstolsprövning socioekonomiska rättigheter och de mänskliga rättigheterna ACT av Palmer 499,00 kr
I slutet av mänskliga rättigheter av Douzinas & Costas
I slutet av mänskliga rättigheter av Douzinas & Costas 439,00 kr
Omdefiniera suveränitet i internationell ekonomisk rätt av Shan & Wenhua
Omdefiniera suveränitet i internationell ekonomisk rätt av Shan & Wenhua 1199,00 kr
Fall material och Text på nationella överstatliga och internationella icke-diskriminering lag av Schiek & Dagmar
Fall material och Text på nationella överstatliga och internationella icke-diskriminering lag av Schiek & Dagmar 874,00 kr
Lag och mänskligt kroppen Boende rättigheter ägande och kontroll av Hardcastle
Lag och mänskligt kroppen Boende rättigheter ägande och kontroll av Hardcastle 499,00 kr
Nationella domstolarna mandatet i den europeiska konstitutionen av Claes & Monica
Nationella domstolarna mandatet i den europeiska konstitutionen av Claes & Monica 1499,00 kr
Hälsa och mänskliga rättigheter genom Murphy & Thrse
Hälsa och mänskliga rättigheter genom Murphy & Thrse 749,00 kr
Förfina