Tullavgifter

Bedömning av tullar och skatter baseras på beställningens värde och den skattefria tröskeln för varor som importeras till destinationslandet.

Fruugo har ingen kontroll över dessa avgifter och vi kan inte säga dig vad kostnaden kommer att bli, eftersom tullbestämmelser och importavgifter varierar mycket från land till land. För ytterligare information om rådande avgifter är du tvungen att kontakta din lokala tullmyndighet innan du beställer.

Observera att transporter som skickas från ett EU-land till ett annat EU-land inte är föremål för tullavgift.

Uppskattade leveranstider inkluderar ej tillkommande tullklarering som ligger utom Fruugos kontroll.

Vänligen notera att tullavgifter inte återbetalas om du annullerar och returnerar din beställning.

Om du avbryter er beställning genom att vägra acceptera leverans av hela eller delar av den kommer din beställning att returneras till avsändaren. En återbetalning för produkten kommer endast att behandlas när återförsäljaren har mottagit det returnerade paketet.

Tull- eller hanteringsavgifter vid leverans är endast kundens ansvar. Emellertid, om din beställning är föremål för en tullavgift kan du kontakta Fruugo angående detta och lämna in ett krav på återbetalning.

Om du returnerar era varor för återbetalning efter att du mottagit en återbetalning av tullavgift, observera att vi inte kan återbetala dig utöver det belopp du ursprungligen betalade för din beställning. Vi kommer att ge dig kvittens för återlämnandet om du vill skicka en förfrågan om att få momsen återbetald till tullmyndigheterna i ditt land.