ML Books International IPS

Förfina
Kemisk-tekniska handboken volym I av Gibson & Serena
Kemisk-tekniska handboken volym I av Gibson & Serena 1249,00 kr
Biomaterial vetenskapliga aspekter av Seguin & Ralph
Biomaterial vetenskapliga aspekter av Seguin & Ralph 874,00 kr
Handbok av nanokompositer av Falcon & Rich
Handbok av nanokompositer av Falcon & Rich 999,00 kr
Computational Fluid Dynamics begrepp och tillämpningar av skogen & Maria
Computational Fluid Dynamics begrepp och tillämpningar av skogen & Maria 1249,00 kr
Handbok av finita Elementanalys av Mcguire & Connie
Handbok av finita Elementanalys av Mcguire & Connie 1299,00 kr
Läkemedelsdesign och läkemedelskemi av Helmer & Erica
Läkemedelsdesign och läkemedelskemi av Helmer & Erica 1299,00 kr
Senaste utvecklingen i elastomerer vetenskap karakterisering och genomförandet av Louis & Stephen
Senaste utvecklingen i elastomerer vetenskap karakterisering och genomförandet av Louis & Stephen 1299,00 kr
Molekylär bioteknik och dess tillämpningar av Watson & Oscar
Molekylär bioteknik och dess tillämpningar av Watson & Oscar 949,00 kr
Trender och tillämpningar av värmebehandling av Miller & Edgar
Trender och tillämpningar av värmebehandling av Miller & Edgar 1299,00 kr
Viktiga koncept av differentialekvationer volym I av Wright & Calanthia
Viktiga koncept av differentialekvationer volym I av Wright & Calanthia 1249,00 kr
Bioinformatik A katalysator Modern Life Science av Kenney & Gretchen
Bioinformatik A katalysator Modern Life Science av Kenney & Gretchen 1199,00 kr
Handbook of Power och energi Engineering volym IV av Morand & Linda
Handbook of Power och energi Engineering volym IV av Morand & Linda 1249,00 kr
Hydrogenering och förloppet av Wiener & Suzanne
Hydrogenering och förloppet av Wiener & Suzanne 1199,00 kr
Senaste framsteg i nanokompositer av Falcon & Rich
Senaste framsteg i nanokompositer av Falcon & Rich 999,00 kr
Handbok av Solid State Laser av Graham & Olivia
Handbok av Solid State Laser av Graham & Olivia 999,00 kr
Encyklopedi av SLU av Vivian & Laura
Encyklopedi av SLU av Vivian & Laura 1249,00 kr
Värmeväxlare Design Handbook av Miller & Edgar
Värmeväxlare Design Handbook av Miller & Edgar 1299,00 kr
Volframkarbid syntes och genomförandet av Anderson & Casan
Volframkarbid syntes och genomförandet av Anderson & Casan 749,00 kr
Handbok för mjukgörare av Brooks & Gerald
Handbok för mjukgörare av Brooks & Gerald 874,00 kr
Reduktiv Liegrupper av Greco & Michael
Reduktiv Liegrupper av Greco & Michael 749,00 kr
Effekter och risker som klimatförändringarna medför genom Mathews & Daisy
Effekter och risker som klimatförändringarna medför genom Mathews & Daisy 949,00 kr
Infraröd strålning handbok av Wilson & Edgar
Infraröd strålning handbok av Wilson & Edgar 874,00 kr
Ekologi forskning handbok volym II av sidan & Liam
Ekologi forskning handbok volym II av sidan & Liam 1249,00 kr
Jordbävningen i forskningsfrågor och utvecklingen av Peters & Rosalina
Jordbävningen i forskningsfrågor och utvecklingen av Peters & Rosalina 1249,00 kr
Flygteknik handbok av Dunham & Ted
Flygteknik handbok av Dunham & Ted 1249,00 kr
Agronomi vetenskap och teknik av växter volym I av Hanks & Jamie
Agronomi vetenskap och teknik av växter volym I av Hanks & Jamie 1249,00 kr
Förlusten av biologisk mångfald på 2000-talet av Griffin & Neil
Förlusten av biologisk mångfald på 2000-talet av Griffin & Neil 1199,00 kr
Fluid Dynamics volym I av Foster & Bradley
Fluid Dynamics volym I av Foster & Bradley 1249,00 kr
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 24 tunnfilmssolceller av Maran & Terence
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 24 tunnfilmssolceller av Maran & Terence 949,00 kr
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 05 viktiga ämnen i hållbar energi av Weyland & Ted
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 05 viktiga ämnen i hållbar energi av Weyland & Ted 749,00 kr
Handbok av mikroemulsioner av Jenkins & Anthony
Handbok av mikroemulsioner av Jenkins & Anthony 999,00 kr
Encyklopedi av spektroskopi volym II av Jacobs & Lorenzo
Encyklopedi av spektroskopi volym II av Jacobs & Lorenzo 1249,00 kr
Encyklopedi av stökiometri volym jag materialvetenskap av Hopkin & Bruce
Encyklopedi av stökiometri volym jag materialvetenskap av Hopkin & Bruce 1299,00 kr
Koldioxidsnål ekonomi volym III av Gomes & Shania
Koldioxidsnål ekonomi volym III av Gomes & Shania 1249,00 kr
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 17 nya gränser i Wind Power av Wayne & Benjamin
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 17 nya gränser i Wind Power av Wayne & Benjamin 1249,00 kr
Alpområdet programmet tillvägagångssätt och miljörisker av Zieger & Lee
Alpområdet programmet tillvägagångssätt och miljörisker av Zieger & Lee 1249,00 kr
Polymerisation syntes och karakterisering av Reece & Mick
Polymerisation syntes och karakterisering av Reece & Mick 1299,00 kr
Handbok för Software Engineering volym jag genom stoppa & Tom
Handbok för Software Engineering volym jag genom stoppa & Tom 1249,00 kr
Handbok av elbilar av Kent & Joseph
Handbok av elbilar av Kent & Joseph 1249,00 kr
Encyklopedi av den genetiska mångfalden i växter volym II avancerade koncept av Parker & Harvey
Encyklopedi av den genetiska mångfalden i växter volym II avancerade koncept av Parker & Harvey 749,00 kr
Quantum Dots handbok av Murphy & Eva
Quantum Dots handbok av Murphy & Eva 874,00 kr
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 23 tillämpningar av solceller av Maran & Terence
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 23 tillämpningar av solceller av Maran & Terence 1249,00 kr
Handbook of Power och energi Engineering volym II av Morand & Linda
Handbook of Power och energi Engineering volym II av Morand & Linda 1249,00 kr
Encyklopedi av herbicider volym V fallstudier av Ismay & Molly
Encyklopedi av herbicider volym V fallstudier av Ismay & Molly 1249,00 kr
Encyklopedi av luftförorening genom Brennan & Raven
Encyklopedi av luftförorening genom Brennan & Raven 1249,00 kr
Biodiesel produktion råvaror och metoder av Marcel & Kurt
Biodiesel produktion råvaror och metoder av Marcel & Kurt 874,00 kr
Begrepp och tillämpade principer för Nitroxides av Rowen & Saul
Begrepp och tillämpade principer för Nitroxides av Rowen & Saul 1299,00 kr
Hög energi fysik volym I av Flynn & Lucy
Hög energi fysik volym I av Flynn & Lucy 1249,00 kr
Jordbruks vetenskap av Bosso & Thelma
Jordbruks vetenskap av Bosso & Thelma 999,00 kr
Biologisk mångfald berikning socioekonomiska effekter och genetik av Griffin & Neil
Biologisk mångfald berikning socioekonomiska effekter och genetik av Griffin & Neil 999,00 kr
Nuvarande metoder att gastrostomi av Kular & Mikhael
Nuvarande metoder att gastrostomi av Kular & Mikhael 749,00 kr
BrainComputer gränssnitt av George & Louis
BrainComputer gränssnitt av George & Louis 899,00 kr
Molekylär Toxinology analys och tillämpade principer av Lancester & Cora
Molekylär Toxinology analys och tillämpade principer av Lancester & Cora 1199,00 kr
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 25 avancerade tunn Film solcell tekniker av Maran & Terence
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 25 avancerade tunn Film solcell tekniker av Maran & Terence 949,00 kr
Biomekanik av skelettmuskulaturen och skador av Calloway & Randall
Biomekanik av skelettmuskulaturen och skador av Calloway & Randall 874,00 kr
Modellering och hantering av stokastiska system av Taylor & William
Modellering och hantering av stokastiska system av Taylor & William 899,00 kr
Handbok för skogsbruk av Fisher & Malcolm
Handbok för skogsbruk av Fisher & Malcolm 1249,00 kr
Principer och tillämpningar av atomabsorption spektroskopi av Dillon & Eddie
Principer och tillämpningar av atomabsorption spektroskopi av Dillon & Eddie 999,00 kr
Tillämpningar av kryptografi och nätverkssäkerhet av Mason & Stephen
Tillämpningar av kryptografi och nätverkssäkerhet av Mason & Stephen 1249,00 kr
Olinjära system av Diego & Elia
Olinjära system av Diego & Elia 874,00 kr
Njurtransplantation av Hu & Reagen
Njurtransplantation av Hu & Reagen 1199,00 kr
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 21 solenergi av Waltz & Catherine
Encyklopedi av alternativa och förnybara energi volym 21 solenergi av Waltz & Catherine 1249,00 kr
Nya insikter om hjärtarytmier av Brown & Ruth
Nya insikter om hjärtarytmier av Brown & Ruth 949,00 kr
Encyklopedi av entreprenörskap volym 2 av Borsella & Ralph
Encyklopedi av entreprenörskap volym 2 av Borsella & Ralph 1199,00 kr
Förfina