Palgrave

Förfina:

>

Nyckelord

Nyckelord
>

Pris Intervall

Förfina
Lagen för land
Lagen för land 549,00 kr
Institutioner, interaktion och Social teori (teman i Social teori)
Institutioner, interaktion och Social teori (teman i Social teori) 479,00 kr
Studera dialekt (perspektiv på engelska)
Studera dialekt (perspektiv på engelska) 389,00 kr
Rysk utrikespolitik
Rysk utrikespolitik 469,00 kr
Rethinking Asiens ekonomiska mirakel: den politiska ekonomin av krig, välstånd och kris (Rethinking världspolitiken)
Rethinking Asiens ekonomiska mirakel: den politiska ekonomin av krig, välstånd och kris (Rethinking världspolitiken) 489,00 kr
Studiehandledning för makroekonomi
Studiehandledning för makroekonomi 549,00 kr
Den nya offentlig diplomatin: Mjuk makt i internationella relationer (studier i diplomati och internationella relationer)
Den nya offentlig diplomatin: Mjuk makt i internationella relationer (studier i diplomati och internationella relationer) 649,00 kr
Intressebevakning i Europeiska unionen (EU-serien)
Intressebevakning i Europeiska unionen (EU-serien) 524,00 kr
Dom och beslutsfattande: I labbet och i världen
Dom och beslutsfattande: I labbet och i världen 524,00 kr
Business Analytics: En modern inställning
Business Analytics: En modern inställning 624,00 kr
Global politisk ekonomi: Evolution och dynamik
Global politisk ekonomi: Evolution och dynamik 549,00 kr
Viktiga begrepp och teori inom socialt arbete
Viktiga begrepp och teori inom socialt arbete 409,00 kr
Onormal psykologi: Kontrasterande perspektiv
Onormal psykologi: Kontrasterande perspektiv 699,00 kr
Kön och medborgarskap i historiskt och transnationellt perspektiv: byrå, utrymme, gränserna (kön och historia)
Kön och medborgarskap i historiskt och transnationellt perspektiv: byrå, utrymme, gränserna (kön och historia) 419,00 kr
Referenser och förstå plagiat (Pocket studieteknik)
Referenser och förstå plagiat (Pocket studieteknik) 149,00 kr
Dramaturgi och prestanda (teater och Performance praxis)
Dramaturgi och prestanda (teater och Performance praxis) 339,00 kr
Teater och dans (teater och)
Teater och dans (teater och) 149,00 kr
Understanding Global Media
Understanding Global Media 379,00 kr
Familjer, intimitet och globalisering: flytande band (sociologi för globaliserad samhällen)
Familjer, intimitet och globalisering: flytande band (sociologi för globaliserad samhällen) 469,00 kr
Coaching och mentorskap inom högre utbildning: en steg för steg Guide till exemplariska praxis (Palgrave undervisning och lärande)
Coaching och mentorskap inom högre utbildning: en steg för steg Guide till exemplariska praxis (Palgrave undervisning och lärande) 549,00 kr
Forskning metoder för språkundervisning: undersökning, Process och syntes (tillämpad lingvistik för språket klassrummet)
Forskning metoder för språkundervisning: undersökning, Process och syntes (tillämpad lingvistik för språket klassrummet) 359,00 kr
Media och vardagsliv
Media och vardagsliv 389,00 kr
Reklam och konsumtionssamhället: en kritisk introduktion
Reklam och konsumtionssamhället: en kritisk introduktion 469,00 kr
Teater och röst (teater och)
Teater och röst (teater och) 149,00 kr
Tillämpad kvalitativ forskning inom psykologi
Tillämpad kvalitativ forskning inom psykologi 549,00 kr
Att utforska engelska med Online korpusar
Att utforska engelska med Online korpusar 429,00 kr
Core stadgar på kommersiella & konsumenten lag 2017-18 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på kommersiella & konsumenten lag 2017-18 (Palgrave Core stadgar) 219,00 kr
Core stadgar på straffrätten 2018-19 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på straffrätten 2018-19 (Palgrave Core stadgar) 199,00 kr
Medkänsla: En Global historia av socialpolitik
Medkänsla: En Global historia av socialpolitik 389,00 kr
Core dokument på Europeiska och internationella mänskliga rättigheter 2017-18 (Palgrave Core stadgar)
Core dokument på Europeiska och internationella mänskliga rättigheter 2017-18 (Palgrave Core stadgar) 219,00 kr
Core stadgar på kommersiella & konsumenten lag 2018-19 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på kommersiella & konsumenten lag 2018-19 (Palgrave Core stadgar) 199,00 kr
Core stadgar på kontrakt, skadeståndsrätt & Restitution 2018-19 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på kontrakt, skadeståndsrätt & Restitution 2018-19 (Palgrave Core stadgar) 159,00 kr
EU-kärna lagstiftning 2018-19 (Palgrave Core stadgar)
EU-kärna lagstiftning 2018-19 (Palgrave Core stadgar) 209,00 kr
Core stadgar på företaget lag 2017-18 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på företaget lag 2017-18 (Palgrave Core stadgar) 239,00 kr
Core stadgar på företaget lag 2018-19 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på företaget lag 2018-19 (Palgrave Core stadgar) 219,00 kr
Core stadgar på familj lag 2017-18 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på familj lag 2017-18 (Palgrave Core stadgar) 219,00 kr
Core stadgar på familj lag 2018-19 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på familj lag 2018-19 (Palgrave Core stadgar) 209,00 kr
Mastering arabiska 2
Mastering arabiska 2 574,00 kr
Core dokument på folkrätten 2018-19 (Palgrave Core stadgar)
Core dokument på folkrätten 2018-19 (Palgrave Core stadgar) 209,00 kr
Core stadgar den offentligrättsliga & medborgerliga 2017-18 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar den offentligrättsliga & medborgerliga 2017-18 (Palgrave Core stadgar) 219,00 kr
Core stadgar på bevis 2017-18 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på bevis 2017-18 (Palgrave Core stadgar) 219,00 kr
Theatre Management: Arts ledarskap för tjugohundratalet
Theatre Management: Arts ledarskap för tjugohundratalet 369,00 kr
Core stadgar på boendet lag 2018-19 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på boendet lag 2018-19 (Palgrave Core stadgar) 199,00 kr
Core stadgar på sysselsättning lag 2018-19 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på sysselsättning lag 2018-19 (Palgrave Core stadgar) 199,00 kr
Core stadgar på kontrakt, skadeståndsrätt & Restitution 2017-18 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på kontrakt, skadeståndsrätt & Restitution 2017-18 (Palgrave Core stadgar) 219,00 kr
Core stadgar på immateriell egendom 2017-18 (Palgrave Core stadgar)
Core stadgar på immateriell egendom 2017-18 (Palgrave Core stadgar) 229,00 kr
Förstå politiska framgång Rethinking offentlig politik av McConnell & Allen
Förstå politiska framgång Rethinking offentlig politik av McConnell & Allen 1249,00 kr
Arbeta med Trauma systemiska metoder av Smith & Gerrilyn
Arbeta med Trauma systemiska metoder av Smith & Gerrilyn 419,00 kr
Marketing Management A ValueCreation processen av Jolibert & Alain
Marketing Management A ValueCreation processen av Jolibert & Alain 724,00 kr
Pragmatik av Chapman & Siobhan
Pragmatik av Chapman & Siobhan 1149,00 kr
Styrning och samhällsansvar internationella perspektiv av Aras & Gler
Styrning och samhällsansvar internationella perspektiv av Aras & Gler 599,00 kr
Modernisering av offentliga tjänster och Employee Relations riktade ändringen av Bach & Stephen
Modernisering av offentliga tjänster och Employee Relations riktade ändringen av Bach & Stephen 599,00 kr
Fiktionen om Pat Barker av Moseley & Merritt
Fiktionen om Pat Barker av Moseley & Merritt 924,00 kr
Analysera Europeiska unionens politiska processen av Versluis & Esther
Analysera Europeiska unionens politiska processen av Versluis & Esther 439,00 kr
Amerika sedan 1945 amerikansk nu av Levine & Paul
Amerika sedan 1945 amerikansk nu av Levine & Paul 349,00 kr
Utforska sociala förändringsprocess och sammanhang av Wessels & Bridgette
Utforska sociala förändringsprocess och sammanhang av Wessels & Bridgette 429,00 kr
Media nationernas kommunicera tillhörighet och utanförskap i den moderna världen av Mihelj & Sabina
Media nationernas kommunicera tillhörighet och utanförskap i den moderna världen av Mihelj & Sabina 399,00 kr
Rethinking Public Service Delivery hantera med externa leverantörer av Alford & John
Rethinking Public Service Delivery hantera med externa leverantörer av Alford & John 1299,00 kr
Fastighetsinvesteringar av Isaac & David
Fastighetsinvesteringar av Isaac & David 699,00 kr
Introduktion till ickevåld av Jahanbegloo & Ramin
Introduktion till ickevåld av Jahanbegloo & Ramin 1149,00 kr
Hälsa kommunikation A medie- och kulturstudier tillvägagångssätt av Lewis & Belinda
Hälsa kommunikation A medie- och kulturstudier tillvägagångssätt av Lewis & Belinda 359,00 kr
Socialt arbete med äldre människor av Ray & Mo G.
Socialt arbete med äldre människor av Ray & Mo G. 389,00 kr
Existentiella perspektiv på Coaching av van Deurzen & Emmy
Existentiella perspektiv på Coaching av van Deurzen & Emmy 439,00 kr
Jane Austens Förnuft och känsla stolthet och fördomar Emma av Bautz & Annika
Jane Austens Förnuft och känsla stolthet och fördomar Emma av Bautz & Annika 799,00 kr
Förfina