Phi Learning

Förfina:

>

Nyckelord

Nyckelord
>

Pris Intervall

Förfina
Advanced Reinforced Concrete Design by P.C. Varghese - 9788120327870 Rea
Advanced Reinforced Concrete Design by P.C. Varghese - 9788120327870 259,00 kr 249,00 kr
Processimulering och styra med hjälp av Aspen(TM): Andra upplagan
Processimulering och styra med hjälp av Aspen(TM): Andra upplagan 289,00 kr
SAP MM inköp: Teknisk referens och lärande Guide
SAP MM inköp: Teknisk referens och lärande Guide 339,00 kr
Mekanism och maskinen teori
Mekanism och maskinen teori 349,00 kr
Rate processer inom metallurgi
Rate processer inom metallurgi 269,00 kr
Elektroniska apparater och integrerade kretsar
Elektroniska apparater och integrerade kretsar 329,00 kr
Nya paradigm för kön delaktighet: teori och bästa praxis
Nya paradigm för kön delaktighet: teori och bästa praxis 229,00 kr
Verkställande omvandling: Mål till resultat
Verkställande omvandling: Mål till resultat 259,00 kr
Lärobok i matrisalgebra: tredje upplagan
Lärobok i matrisalgebra: tredje upplagan 269,00 kr
Introduktion till Fuzzy set och Fuzzy Logic
Introduktion till Fuzzy set och Fuzzy Logic 179,00 kr
Teori av datavetenskap: automater, språk och uträkning
Teori av datavetenskap: automater, språk och uträkning 199,00 kr
GEMENSKAPENS ORGANISATION OCH UTVECKLING
GEMENSKAPENS ORGANISATION OCH UTVECKLING 159,00 kr
Grunderna i digitala kretsar
Grunderna i digitala kretsar 289,00 kr
Programvara projektledning: En kortfattad studie
Programvara projektledning: En kortfattad studie 209,00 kr
Grunderna i internationell ekonomisk förvaltning
Grunderna i internationell ekonomisk förvaltning 189,00 kr
Design och analys av experiment
Design och analys av experiment 299,00 kr
Affärsetik och värdesystem
Affärsetik och värdesystem 329,00 kr
Juridiska aspekter av verksamhet
Juridiska aspekter av verksamhet 299,00 kr
En lärobok i organisk kemi och problemanalys
En lärobok i organisk kemi och problemanalys 624,00 kr
E-handel: En indisk perspektiv
E-handel: En indisk perspektiv 299,00 kr
Disaster Management
Disaster Management 269,00 kr
Derivat och riskhantering
Derivat och riskhantering 309,00 kr
Kön skillnader i Indien: oerhörd kvider
Kön skillnader i Indien: oerhörd kvider 269,00 kr
Wind Power Technology
Wind Power Technology 299,00 kr
Koppling teori och logik Design
Koppling teori och logik Design 329,00 kr
Finansiella derivat: Teori, begrepp och problem
Finansiella derivat: Teori, begrepp och problem 399,00 kr
Indiska ekonomin: en makro-teoretisk analys
Indiska ekonomin: en makro-teoretisk analys 229,00 kr
Lärobok i material och metallurgiska termodynamik
Lärobok i material och metallurgiska termodynamik 199,00 kr
DATOR ORIENTERADE NUMERISKA METODER 3RD ED
DATOR ORIENTERADE NUMERISKA METODER 3RD ED 139,00 kr
Värmeöverföring: Principer och tillämpningar
Värmeöverföring: Principer och tillämpningar 269,00 kr
Teknisk matematik: v. 2
Teknisk matematik: v. 2 249,00 kr
Principerna för massöverföring och separeringsprocesser
Principerna för massöverföring och separeringsprocesser 349,00 kr
Quality Management
Quality Management 269,00 kr
Databassystem med fallstudier
Databassystem med fallstudier 259,00 kr
Säkerhetsanalys och portföljförvaltning
Säkerhetsanalys och portföljförvaltning 219,00 kr
Gruvan och Mineral Economics
Gruvan och Mineral Economics 229,00 kr
Delar av hydrologi och grundvatten
Delar av hydrologi och grundvatten 259,00 kr
Teknisk fysik
Teknisk fysik 289,00 kr
Teori om elasticitet och brottmekanik
Teori om elasticitet och brottmekanik 359,00 kr
Corporate Finance
Corporate Finance 369,00 kr
Hydrogeologi: Problem med lösningar
Hydrogeologi: Problem med lösningar 239,00 kr
Business Process Outsourcing: En Supply Chain av sakkunskapar
Business Process Outsourcing: En Supply Chain av sakkunskapar 239,00 kr
Integralekvationer
Integralekvationer 179,00 kr
Biologisk mångfald: Perception, fara och bevarande
Biologisk mångfald: Perception, fara och bevarande 329,00 kr
Elkraft system: Analys, säkerhet och avreglering
Elkraft system: Analys, säkerhet och avreglering 259,00 kr
Essentials av finansiell redovisning
Essentials av finansiell redovisning 359,00 kr
Elektriska maskiner
Elektriska maskiner 269,00 kr
Ekonomi i den offentliga sektorn
Ekonomi i den offentliga sektorn 339,00 kr
Geografiska tanke: En kontextuell idéhistoria
Geografiska tanke: En kontextuell idéhistoria 189,00 kr
En pragmatisk inställning till turbulens: En kort kurs i strömningsmekanik
En pragmatisk inställning till turbulens: En kort kurs i strömningsmekanik 189,00 kr
Cloud Computing
Cloud Computing 189,00 kr
Introduktion till fasta tillståndets fysik
Introduktion till fasta tillståndets fysik 289,00 kr
Mikroekonomi för beslutsfattare
Mikroekonomi för beslutsfattare 399,00 kr
Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner 289,00 kr
Bituminösa vägbyggen i Indien
Bituminösa vägbyggen i Indien 319,00 kr
Matris och linjär Algebra: hjälp med MATLAB
Matris och linjär Algebra: hjälp med MATLAB 369,00 kr
Reparation och återställande av betong konstruktioner
Reparation och återställande av betong konstruktioner 209,00 kr
Teknik och Innovation Management
Teknik och Innovation Management 259,00 kr
Anläggningen bioteknik och genteknik
Anläggningen bioteknik och genteknik 329,00 kr
Principerna för transportteknik
Principerna för transportteknik 319,00 kr
Grunderna i digitala kretsar
Grunderna i digitala kretsar 329,00 kr
Dataanalys och Business modellering med hjälp av Microsoft Excel
Dataanalys och Business modellering med hjälp av Microsoft Excel 289,00 kr
Introduktion till hållbar teknik
Introduktion till hållbar teknik 179,00 kr
Differentialekvationer och deras Appilcations
Differentialekvationer och deras Appilcations 319,00 kr
Förfina