Physica

Förfina
Internationell handel och omstrukturering i Östeuropa av Gcs & Jnos
Internationell handel och omstrukturering i Östeuropa av Gcs & Jnos 999,00 kr
Effekterna av internationell handel och utländska Direktinvesteringar på ekonomisk tillväxt och teknisk förändring av Hofmann & Patricia
Effekterna av internationell handel och utländska Direktinvesteringar på ekonomisk tillväxt och teknisk förändring av Hofmann & Patricia 1749,00 kr
Asymmetrisk ekonomisk integration storlek egenskaper ekonomier handel kostnader och välfärd av Snorrason & Snorri Thomas
Asymmetrisk ekonomisk integration storlek egenskaper ekonomier handel kostnader och välfärd av Snorrason & Snorri Thomas 1449,00 kr
Pengar aktiekurser och centralbanker A Kointegrerade VAR analys av Wiedmann & Marcel
Pengar aktiekurser och centralbanker A Kointegrerade VAR analys av Wiedmann & Marcel 1999,00 kr
Ekonomisk tillväxt i regionerna av Europa teori och empiri från en rumslig tillväxtmodell av Sardadvar & Sascha
Ekonomisk tillväxt i regionerna av Europa teori och empiri från en rumslig tillväxtmodell av Sardadvar & Sascha 1599,00 kr
Germanys 2005 Welfare Reform  Evaluating Key Characteristics with a Focus on Immigrants by Walter & Thomas
Germanys 2005 Welfare Reform Evaluating Key Characteristics with a Focus on Immigrants by Walter & Thomas 1399,00 kr
Operativ planering transportlösningar i konsumtionsvaror försörjningskedjor genom Seiler & Thorben
Operativ planering transportlösningar i konsumtionsvaror försörjningskedjor genom Seiler & Thorben 1449,00 kr
Finansiella marknaden brister och företagsbeslut lektioner från övergångsprocessen i Ungern av Colombo & Emilio
Finansiella marknaden brister och företagsbeslut lektioner från övergångsprocessen i Ungern av Colombo & Emilio 999,00 kr
Wissenschaftstheorie und gestaltungsorientierte Wirtschaftsinformatik av Becker & Jrg
Wissenschaftstheorie und gestaltungsorientierte Wirtschaftsinformatik av Becker & Jrg 874,00 kr
Elektronische Marktpltze EBusiness im B2BBereich av Landwehr & Stefan
Elektronische Marktpltze EBusiness im B2BBereich av Landwehr & Stefan 799,00 kr
Nya utvecklingar i teorin av nätverk Franchising allianser och kooperativ av Tuunanen & Mika
Nya utvecklingar i teorin av nätverk Franchising allianser och kooperativ av Tuunanen & Mika 1849,00 kr
Nätverk styrning allianser kooperativ och Franchise kedjor av Ehrmann & Thomas
Nätverk styrning allianser kooperativ och Franchise kedjor av Ehrmann & Thomas 1599,00 kr
Utformningen av incitamentsystem experimentellt förhållande till incitament och sortering effekter av Fehrenbacher & Dennis D.
Utformningen av incitamentsystem experimentellt förhållande till incitament och sortering effekter av Fehrenbacher & Dennis D. 1599,00 kr
Modellering värde valt papper från den 1: a internationella konferensen om Value Chain Management av Jodlbauer & Herbert
Modellering värde valt papper från den 1: a internationella konferensen om Value Chain Management av Jodlbauer & Herbert 1949,00 kr
Risk bedömning beslut inom bank och finans av Bol & Georg
Risk bedömning beslut inom bank och finans av Bol & Georg 1999,00 kr
Dynamiken i prisstrukturen och konjunkturcykeln italienska bevisen från 1945 till 2000 av Spiller & Cristina Nardi
Dynamiken i prisstrukturen och konjunkturcykeln italienska bevisen från 1945 till 2000 av Spiller & Cristina Nardi 799,00 kr
Utforma en effektiv förvaltning systemet modellering av konvergens faktorer exemplifieras av fallet med japanska företag i Thailand av Raoprasert & Tanachart
Utforma en effektiv förvaltning systemet modellering av konvergens faktorer exemplifieras av fallet med japanska företag i Thailand av Raoprasert & Tanachart 1849,00 kr
Exportera diversifiering och ekonomisk tillväxt en analys av Colombias Export konkurrenskraft i den europeiska fackföreningar marknaden av Meja & Juan Felipe
Exportera diversifiering och ekonomisk tillväxt en analys av Colombias Export konkurrenskraft i den europeiska fackföreningar marknaden av Meja & Juan Felipe 1599,00 kr
Ledande diskretion och prestanda i Kina mot att lösa diskretion pusslet för kinesiska företag och multinationella företag av Wlferth & Hagen
Ledande diskretion och prestanda i Kina mot att lösa diskretion pusslet för kinesiska företag och multinationella företag av Wlferth & Hagen 1999,00 kr
Grndungsprozess und Grndungserfolg Interdisziplinre Beitrge zum Entreprenörskapsforskning av Fritsch & Michael
Grndungsprozess und Grndungserfolg Interdisziplinre Beitrge zum Entreprenörskapsforskning av Fritsch & Michael 799,00 kr
Strategi för distribution i Business enheter mönster av operationer strategi Cascading på globala webbplatser i en fabriks-firma av Schlickel & Maik
Strategi för distribution i Business enheter mönster av operationer strategi Cascading på globala webbplatser i en fabriks-firma av Schlickel & Maik 1399,00 kr
Framgångsfaktorerna för regionala strategier för multinationella företag är lämpligt grader av Management autonomi och produktanpassning av Heinecke & Patrick
Framgångsfaktorerna för regionala strategier för multinationella företag är lämpligt grader av Management autonomi och produktanpassning av Heinecke & Patrick 1749,00 kr
Corporate framsyn mot en mognad modell för den framtida inriktningen av en firma av Rohrbeck & Ren
Corporate framsyn mot en mognad modell för den framtida inriktningen av en firma av Rohrbeck & Ren 1749,00 kr
Zinsstrukturmodelle av Rudolf & Markus
Zinsstrukturmodelle av Rudolf & Markus 799,00 kr
Var erfolgreiche Unternehmen ausmacht Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis av KfW Bankengruppe
Var erfolgreiche Unternehmen ausmacht Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis av KfW Bankengruppe 649,00 kr
Aggregering och Fusion av ofullständig Information av BouchonMeunier & Bernadette
Aggregering och Fusion av ofullständig Information av BouchonMeunier & Bernadette 1599,00 kr
Tillämpad matematik och parallell Computing festskrift för Klaus Ritter av Fischer & Herbert
Tillämpad matematik och parallell Computing festskrift för Klaus Ritter av Fischer & Herbert 1149,00 kr
Evolution i marknader och institutioner av Witt & Ulrich
Evolution i marknader och institutioner av Witt & Ulrich 999,00 kr
Data Warehouse-2000 metod Anwendungen Strategien av Jung & Reinhard
Data Warehouse-2000 metod Anwendungen Strategien av Jung & Reinhard 674,00 kr
Representationer för genetiska och evolutionära algoritmer av Goldberg & D.E.
Representationer för genetiska och evolutionära algoritmer av Goldberg & D.E. 999,00 kr
Ekonometri av kort och opålitlig tidsserier av Url & Thomas
Ekonometri av kort och opålitlig tidsserier av Url & Thomas 1499,00 kr
Utformningen av incitamentsystem experimentellt förhållande till incitament och sortering effekter av Fehrenbacher & Dennis D.
Utformningen av incitamentsystem experimentellt förhållande till incitament och sortering effekter av Fehrenbacher & Dennis D. 1749,00 kr
Experimentell ekonomi av Hej & John D.
Experimentell ekonomi av Hej & John D. 999,00 kr
Trendberichte zum styra festskrift fr Heinz Lothar Grob Bensberg & Frank
Trendberichte zum styra festskrift fr Heinz Lothar Grob Bensberg & Frank 1299,00 kr
Styckning och packning i produktion och Distribution en typologi och bibliografi av Dyckhoff & Harald
Styckning och packning i produktion och Distribution en typologi och bibliografi av Dyckhoff & Harald 1249,00 kr
Strategische Datenbanken Kernelemente computergesttzter Infomationssysteme zur Untersttzung des strategischen controllingsna av Hessen & Stefan
Strategische Datenbanken Kernelemente computergesttzter Infomationssysteme zur Untersttzung des strategischen controllingsna av Hessen & Stefan 649,00 kr
Logiska strukturer för Representation av kunskap och osäkerhet av Hisdal & Ellen
Logiska strukturer för Representation av kunskap och osäkerhet av Hisdal & Ellen 1899,00 kr
InnovationOriented miljölagstiftningen teoretiska infallsvinklar och empirisk analys av Hemmelskamp & J.
InnovationOriented miljölagstiftningen teoretiska infallsvinklar och empirisk analys av Hemmelskamp & J. 1449,00 kr
Utvärdering von Technologiepolitik i Deutschland Konzepte Anwendung perspektiv av Kuhlmann & Stefan
Utvärdering von Technologiepolitik i Deutschland Konzepte Anwendung perspektiv av Kuhlmann & Stefan 649,00 kr
Värde Chain Management i det kemiska industrin globala värdet kedja planering av råvaror av Kannegiesser & Matthias
Värde Chain Management i det kemiska industrin globala värdet kedja planering av råvaror av Kannegiesser & Matthias 1899,00 kr
Pengar efterfrågan i Europa en empirisk strategi av Müller & Christian
Pengar efterfrågan i Europa en empirisk strategi av Müller & Christian 1099,00 kr
Grov uppsättningar i Knowledge Discovery 2 ansökningar fallstudier och programvarusystem av Polkowski & Lech
Grov uppsättningar i Knowledge Discovery 2 ansökningar fallstudier och programvarusystem av Polkowski & Lech 3399,00 kr
Inköp av programvara tjänster empiriska bevis av kulturindustrin och funktionella skillnader av Dibbern & Jens
Inköp av programvara tjänster empiriska bevis av kulturindustrin och funktionella skillnader av Dibbern & Jens 1599,00 kr
Datorer och produktivitet hur företag göra en General Purpose teknik arbete av Hempell & Thomas
Datorer och produktivitet hur företag göra en General Purpose teknik arbete av Hempell & Thomas 999,00 kr
Radial Basis funktion nät 2 nya framsteg inom Design av Howlett & Robert J.
Radial Basis funktion nät 2 nya framsteg inom Design av Howlett & Robert J. 1899,00 kr
De Unified Modeling Language tekniska aspekter och applikationer av Schader & Martin
De Unified Modeling Language tekniska aspekter och applikationer av Schader & Martin 1249,00 kr
Computergesttzte Tourenplanung mit zeitkritischen Restriktionen av Gietz & Martin
Computergesttzte Tourenplanung mit zeitkritischen Restriktionen av Gietz & Martin 599,00 kr
Fuzzy klassificerare Design av Kuncheva & Ludmila
Fuzzy klassificerare Design av Kuncheva & Ludmila 1899,00 kr
Autonoma robotsystem Soft Computing och hårt Computing metoder och tillämpningar av Zhou & Changjiu
Autonoma robotsystem Soft Computing och hårt Computing metoder och tillämpningar av Zhou & Changjiu 2099,00 kr
Den politiska ekonomin av handelsintegration av Fratzscher & Oliver
Den politiska ekonomin av handelsintegration av Fratzscher & Oliver 899,00 kr
Informationsteknik i leverantörens nätverk ett teoretiskt förhållningssätt till beslut om informationsteknik och leverantörsrelationer av Weber & Sascha
Informationsteknik i leverantörens nätverk ett teoretiskt förhållningssätt till beslut om informationsteknik och leverantörsrelationer av Weber & Sascha 1099,00 kr
Företagens sociala ansvar som en internationell strategi av Keinert & Christina
Företagens sociala ansvar som en internationell strategi av Keinert & Christina 1799,00 kr
Fuzzy tekniker i bildbehandling av Kerre & Etienne E.
Fuzzy tekniker i bildbehandling av Kerre & Etienne E. 1899,00 kr
Tvärvetenskapliga aspekter av informationssystem studier den italienska föreningen för informationssystem av DAtri & Alessandro
Tvärvetenskapliga aspekter av informationssystem studier den italienska föreningen för informationssystem av DAtri & Alessandro 1499,00 kr
Matematisk ekonomi MultiLevel optimering teori och tillämpning av Islam & Sardar M.N.
Matematisk ekonomi MultiLevel optimering teori och tillämpning av Islam & Sardar M.N. 1249,00 kr
CompStat målet i tillämpad statistik av Hrdle & Wolfgang
CompStat målet i tillämpad statistik av Hrdle & Wolfgang 1999,00 kr
Kunskapsintegration öva av kunskapshantering i små och medelstora företag genom Jetter & Antonie
Kunskapsintegration öva av kunskapshantering i små och medelstora företag genom Jetter & Antonie 1649,00 kr
Paradoxal grunden för strategisk ledning av Rasche & Andreas
Paradoxal grunden för strategisk ledning av Rasche & Andreas 2399,00 kr
Soziale Sicherheit i Europa Rententornet und Sozialversicherungssysteme im Vergleich av Lottes & Gnther
Soziale Sicherheit i Europa Rententornet und Sozialversicherungssysteme im Vergleich av Lottes & Gnther 649,00 kr
Statistisk inferens ekonometrisk analys och Matrix Algebra festskrift hedra Gtz Trenkler av Schipp & Bernhard
Statistisk inferens ekonometrisk analys och Matrix Algebra festskrift hedra Gtz Trenkler av Schipp & Bernhard 2099,00 kr
Innovativ undervisning och lärande kunskapsbaserad paradigm av Jain & Professor Lakhmi C.
Innovativ undervisning och lärande kunskapsbaserad paradigm av Jain & Professor Lakhmi C. 1899,00 kr
Die Integration der Schweizer Finanzmrkte Ein Vergleich verschiedener Anstze zur Messung der Kapitalmobilitt und Integration der Finanzmrkte av Mazzoni & Claudio
Die Integration der Schweizer Finanzmrkte Ein Vergleich verschiedener Anstze zur Messung der Kapitalmobilitt und Integration der Finanzmrkte av Mazzoni & Claudio 649,00 kr
Tillnärmning optimering och matematisk ekonomi av Lassonde & Marc
Tillnärmning optimering och matematisk ekonomi av Lassonde & Marc 1249,00 kr
Internationaliseringen av unga HighTech företag en empirisk analys i Tyskland och Förenade kungariket av Brgel & Oliver
Internationaliseringen av unga HighTech företag en empirisk analys i Tyskland och Förenade kungariket av Brgel & Oliver 1249,00 kr
Förfina