Innehållets korrekthet

Färgvariationer

Vi gör allt vi kan för att säkerställa att produktbilderna återspeglar färgerna så korrekt som möjligt, men vi ber dig ändå att ha i åtanke att de verkliga färgerna kan skilja sig något från de färger som visas på din skärm p.g.a. skillnader i skärmar och inställningar.

Språköversättningar

Produktbeskrivningarna kan vara översatta med hjälp av en manual eller automatiserad översättning. Dessa är inte exakta beskrivningar av produkten, utan tillhandahålls endast som vägledning och bör inte betraktas som bindande för köpeavtalet.

Produktstorlekar

Storlekarna som visas är storlekarna för återförsäljarlandet. Så om exempelvis återförsäljaren är baserad i Storbritannien, är valet av skostorlek en brittisk standardstorlek, om inte annat anges. Observera att återförsäljarens land visas på varje produktsida under leveransinformationen. Om du är osäker, vänligen kontakta kundtjänst för mer information.

Storleksomvandlingar varierar avsevärt från varumärke till varumärke, så vi rekommenderar att du besöker tillverkarens officiella webbplats för att säkerställa noggrannheten hos omvandlingarna.

Elektroniska varor

Stickkontakten för elnät som drivs av elnätet kommer vanligtvis att vara försedd med kontakten för återförsäljarlandet, om inte annat anges. Effekten / spänningen för elektriska föremål är vanligtvis också lämplig för användning i återförsäljarlandet. Återförsäljarens land visas på varje produktsida. Om du är osäker, vänligen kontakta kundtjänst för mer information.
Föremål som köps för användning i andra länder kan behöva adaptrar / omvandlare, vilket inte alltid kan tillhandahållas av återförsäljaren och det är kundens ansvar att köpa dessa om det behövs.

Recept

Om en produkt du köper kräver recept för import till ditt land kan det krävas av tullen för att paketet släpps till dig. Fruugo accepterar inte något ansvar för detta, men kommer att försöka hjälpa dig.

Felaktiga priser och beskrivningar

Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att försöka säkerställa att priserna och beskrivningarna som visas på webbsidan är korrekta. Fruugo kan inte hållas ansvarig för felaktigheter och variationer i pris och beskrivningar.

Ibland kan ett fel uppstå och varornas pris eller beskrivning kan vara inkorrekt. I dessa fall ansvarar vi inte för att tillhandahålla varan till det felaktiga priset eller i enlighet med den felaktiga beskrivningen, eller över huvud taget. Vi förbehåller oss rätten att då och då korrigera eventuella fel. Vi kommer att (efter eget gottfinnande) antingen ställa in din beställning och återbetala priset du har betalat eller vidta rimliga åtgärder för att kontakta dig och fråga om du vill gå vidare med beställningen till rätt pris eller rätt beskrivning. Om vi inte kan kontakta dig eller om du inte vill gå vidare med beställningen till rätt pris eller rätt beskrivning kommer vi att avbryta din beställning och återbetala det pris du betalat.