Sekretessmeddelande.

Fruugo.com Ltd Sekretessmeddelande

 Senast uppdaterad: 3 april 2023. 

Fruugo.com Ltd och dess helägda dotterbolag är fast beslutna att värna om sekretessen för alla individer som interagerar med oss och vi respekterar de integritetsval du gör. 

När vi använder termen "vi" i detta sekretessmeddelande avses Fruugo,com Ltd, Fruugo (Ireland) Ltd och Fruugo PLC. 

Detta sekretessmeddelande (tillsammans med våra användarvillkor och alla andra dokument som det hänvisas till i det) beskriver hur vi samlar in, använder och hanterar dina personuppgifter via Fruugos webbplatser och onlinetjänster. I detta sammanhang är "personuppgifter" uppgifter som rör dig och som personligen identifierar dig antingen direkt eller indirekt. 

Detta sekretessmeddelande hjälper till att förklara på vilken grund alla personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas av oss. Läs följande noggrant för att förstå vår syn på och praxis när det gäller dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Genom att besöka www.fruugo.com ("vår webbplats") accepterar och samtycker du till de metoder som beskrivs i detta integritetsmeddelande. 


Ändringar av detta sekretessmeddelande 

Vi kan komma att ändra detta sekretessmeddelande från tid till annan för att säkerställa att det är aktuellt och korrekt. Historiska versioner kan erhållas genom att kontakta oss. Eventuella ändringar som vi gör i vårt sekretessmeddelande i framtiden kommer att publiceras på denna sida och i förekommande fall meddelas dig via e-post. Vänligen återkom regelbundet för att se eventuella uppdateringar eller ändringar av vårt integritetsmeddelande. 

Vi kommer att anta att du godkänner sekretessmeddelandet eller reviderade versioner av sekretessmeddelandet om du fortsätter att använda våra webbplatser och onlinetjänster efter det ikraftträdandedatum som anges högst upp i sekretessmeddelandet. 


Personuppgiftsansvarig 

I enlighet med Data Protection Act 2018, General Data Protection Regulation 2018 och Privacy and Electronic Communications Regulations ("DP-lagstiftningen") är Fruugo.com Ltd. personuppgiftsansvarig. Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Storbritannien. Reg- istrationsnummer: Z1333679. 


Ombud för dataskydd 

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta sekretessmeddelande. Om du har några frågor om detta sekretessmeddelande, inklusive begäran om att utöva dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta vår Data Privacy Manager med hjälp av de uppgifter som anges nedan. 


Våra fullständiga uppgifter är: 

 • Fullständigt namn på juridisk person: Fruugo.com Ltd

 • E-postadress: dpo@fruugo.com

 • Postadress: Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Storbritannien


Din rätt att klaga 

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk ). Vi skulle dock uppskatta möjligheten att ta upp och besvara dina frågor innan du vänder dig till ICO, så kontakta oss i första hand.


Hur får vi tag på dina personuppgifter? 

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter om dig: 

 • Information som du ger oss. Du kan ge oss personuppgifter om dig själv genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att kontakta oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar information som du lämnar när du registrerar dig för att använda vår webbplats, prenumererar på någon av våra tjänster, söker efter en produkt, gör en beställning på vår webbplats, deltar i diskussionsforum eller andra sociala medier på vår webbplats, deltar i en tävling, kampanj eller undersökning och när du rapporterar ett problem med vår webbplats. Den information du ger oss kan omfatta ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt finansiell information och kreditkortsinformation.

 • Information som vi samlar in om dig. När det gäller vart och ett av dina besök på vår webbplats kan vi automatiskt samla in följande information:

o    Teknisk information, inklusive den IP-adress som används för att ansluta din dator till Internet, din inloggningsinformation, typ och version av webbläsare, tidszoninställning, typ och version av insticksprogram i webbläsaren, operativsystem och plattform;

o    Information om ditt besök, inklusive den fullständiga Uniform Resource Locators ("URL") klickström till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid); produkter du tittat på eller sökt efter; svarstider för sidor, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, information om sidinteraktion (såsom rullning, klick och musövergångar) och metoder som används för att bläddra bort från sidan och telefonnummer som används för att ringa vårt kundservicenummer. 


Personuppgifter som vi samlar in och tar emot från tredje part

Vi kan få personuppgifter om dig om du använder någon av de andra webbplatser som vi driver eller de andra tjänster som vi tillhandahåller. Vi har också ett nära samarbete med tredje part (till exempel affärspartner, underleverantörer av tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster, annonsnätverk, analysleverantörer, leverantörer av sökinformation och kreditupplysningsföretag) och kan få information om dig från dem. 

Exempel på information som samlas in 

Du lämnar information till oss när du: 

 • gör en beställning via Fruugo;

 • visar eller använder innehållet på en enhet, eller genom en tjänst eller applikation på en enhet;

 • tillhandahåller information i ditt Fruugo-konto (och du kan ha mer än ett om du har använt mer än en e-postadress eller ett mobilnummer när du handlar hos oss);

 • konfigurerat dina inställningar på, tillhandahålla dataåtkomstbehörigheter för eller interagera med en Fruugo-webbplats eller -tjänst;

 • tillhandahåller information i ditt säljarkonto eller något annat konto som vi gör tillgängligt och som gör att du kan erbjuda produkter till konsumenter på Fruugos webbplats;

 • erbjuder dina produkter eller tjänster på eller genom Fruugos webbplatser;

 • kommunicerar med oss via telefon, e-post eller på annat sätt; eller

 • fyller i ett frågeformulär, en förfrågan till Helpdesk eller någon annan form av förfrågan. 

Efter ovanstående åtgärder kan du ge oss sådan information som: ditt namn; adress och telefonnummer; betalningsinformation; ålder; platsinformation; din IP-adress; adresser och telefonnummer, innehåll som ingår i e-post till oss; information och dokument om identitet och ställning; företags- och finansiell information; kreditinformation; momsnummer; och enhetsloggfiler. 


Automatisk information 

Exempel på information som vi samlar in och analyserar är

 • den IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta datorn till Internet;

 • inloggning;

 • e-postadress;

 • lösenord;

 • platsen för din enhet eller dator;

 • information om innehållsinteraktion, inklusive information om din internetleverantör;

 • enhetsmätvärden, till exempel när en enhet används, programanvändning, anslutningsdata och eventuella fel eller misslyckade händelser;

 • version och inställningar för tidszon;

 • köp- och innehållsanvändningshistorik, som vi ibland sammanställer med liknande information från andra kunder för att skapa funktioner som bästsäljare; och

 • den fullständiga URL-klickströmmen (Uniform Resource Locators) till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid);

 • cookie-nummer;

 • produkter och/eller innehåll som du tittat på eller sökt efter;

 • svarstider för sidor, nedladdningsfel, längden på besök på vissa sidor, information om sidinteraktion (såsom rullning, klick och musöverföringar). 

Vi kan också använda enhetsidentifierare, cookies och annan teknik på enheter, program och våra webbsidor för att samla in information om surfning, användning eller annan teknisk information i syfte att förebygga bedrägerier. 


Hur använder vi dina personuppgifter och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter? 

Nedan har vi i tabellform beskrivit alla de sätt på vilka vi kan komma att använda dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder vi åberopar för att göra detta. I förekommande fall har vi också identifierat vilka våra legitima intressen är för att behandla sådana uppgifter. 

Syfte/Aktivitet

Typ av uppgifter

Laglig grund för behandling inklusive grund av berättigat intresse

För att registrera dig som ny kund.

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil

Fullgörande av ett avtal med dig.

För att bekräfta din identitet och skydda mot penningtvätt.

 

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil

 

Fullgörande av ett avtal med dig. Nödvändigt för vårt berättigade intresse av att säkerställa att kundaktiviteter och betalningar inte är bedrägliga.

För att behandla och leverera din beställning, inklusive: hantering av betalningar, avgifter och taxor; och hantering av dina frågor via vår kundtjänst - detta kan inkludera inspelning av samtal till våra team. Åtkomst från tredje part krävs också av våra återförsäljare för att uppfylla din beställning och hantera eventuella beställningsfrågor.

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Finansiell (d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

 

Fullgörande av ett avtal med dig. Vi kan också använda vissa av de uppgifter som är relaterade till dina frågor för våra legitima intressen för att säkerställa att våra kvalitetsstandarder för kundservice uppfylls.

 

För att samla in och återkräva pengar som är skyldiga oss med avseende på din beställning.

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Finansiell (d) Transaktion

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva in skulder till oss).

För att utföra bedömningar av bedrägerier och kreditrisker för att möjliggöra tredje part att behandla dina personuppgifter i syfte att  skydda mot och upptäcka bedrägerier och annan brottslig verksamhet.

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Finansiell (d) Transaktion

(e) Tekniska

 

Nödvändigt för våra legitima intressen att säkerställa att betalningar inte är bedrägliga.

För att behandla ditt köp av ett presentkort från oss.

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Finansiell (d) Transaktion

Fullgörande av ett avtal med dig.

För att meddela dig om våra rättsliga skyldigheter och dokument, inklusive ändringar av våra villkor eller integritetspolicy.

 

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil

Nödvändigt för vårt berättigade intresse av att se till att våra kunder är uppdaterade om dessa ändringar. Nödvändigt för ett rättsligt krav.

För att hjälpa oss att förbättra vårt erbjudande till våra kunder, inklusive att be dig lämna ett omdöme eller delta i en undersökning, eller ge kundinsikter.

 

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil (d) Mar- knadsföring och kommunikation

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att studera hur kunder använder vår webbplats och våra tjänster, att förbättra vårt erbjudande till dig, att utveckla nya funktioner och utveckla vår verksamhet).

För att du ska kunna delta i en utlottning eller tävling.

 

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil (d) Användni ng (e) Marknadsföring och kommunikation

 

Uppfyllande av ett avtal med dig för att fullfölja kampanjen och genomföra tävlingen/dragningen. Vi kan också använda dina uppgifter för det legitima intresset att förstå vår kundbas mer effektivt.

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och lagring av data).

 

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil (d) Teknisk

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrations- och IT-tjänster, nätsäkerhet, förhindra bedrägerier och i samband med en omorganisation av verksamheten eller en omstrukturering av en koncern).

För att leverera relevant webbplatsinnehåll, annonser och annat marknadsföringsmaterial till dig och mäta eller förstå effektiviteten i den annonsering som vi levererar till dig.

 

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil (d) Användare (e) Marknadsföring och kommunikation (f) Teknik

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla  vår verksamhet, för att informera om vår marknadsföringsstrategi och för att förbättra vårt erbjudande till dig). Observera att om cookies används för detta ändamål täcks detta av vår cookiepolicy.

För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser.

(a) Teknik

(b) Användning

 

Nödvändigt för våra legitima intressen (att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, att utveckla vår verksamhet och att informera om vår marknadsföringsstrategi). Observera att om cookies används för detta ändamål täcks detta av vår cookiepolicy.

För att ge dig förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

 

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Teknik (d) Användning (e) Profil (f) Marknadsföring och kom munikation

Med ditt samtycke (för att utveckla våra produkter/tjänster, utveckla vår verksamhet och

förbättra vårt erbjudande till dig). Observera att om cookies används för detta ändamål täcks detta av vår cookiepolicy.

Att genomföra marknadsföring efter försäljning.

 

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Teknik (d) Användning (e) Profil (f) Marknadsföring och kommunikation

 

Med ditt samtycke (för att utveckla våra produkter/tjänster, utveckla vår verksamhet och förbättra vårt erbjudande till dig). Observera att om cookies används för detta ändamål täcks detta av vår cookiepolicy.

För att uppfylla alla våra rättsliga förpliktelser.

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Teknik (d) Användning (e) Profil (f) Finansiell

Nödvändigt för att uppfylla ett rättsligt krav.

 

För att visa intressebaserade annonser för funktioner och produkter som kan vara av intresse för dig.

 

(a) Identitet (b) Kontakt (c) Teknik Användning (e) Profil (f) Marknadsföring och kommunikation

 

Med ditt samtycke (för att utveckla våra produkter/tjänster, utveckla vår verksamhet och förbättra vårt erbjudande till dig). Observera att om cookies används för detta ändamål täcks detta av vår cookiepolicy.


Cookies

Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats. För detaljerad information om de cookies vi använder och de syften för vilka vi använder dem, se vår Cookie Policy


Intressebaserade annonser 

Fruugo.com Ltd visar intressebaserat annonsinnehåll på

webbplatser som ägs eller drivs av oss och på

icke-anslutna webbplatser. Intressebaserade annonser (även ibland kallade anpassade, skräddarsydda eller riktade annonser) visas för dig baserat på information som samlats in från dina aktiviteter, inklusive men inte begränsat till, surfning eller köp av produkter på eller via våra webbplatser, mobila webbplatser och applikationer eller på tredje parts webbplatser, mobila webbplatser och applikationer, eller baserat på dina svar på våra marknadsföringsmeddelanden (tillsammans "Tjänsterna"). Du kan till exempel se en annons om produkter på en webbplats som tillhör Fruugo.com Ltd eller tredje part, baserat på information som visar att du är intresserad av liknande produkter.

 • Insamlad information: I enlighet med villkoren i vårt integritetsmeddelande kan den information som samlas in och används för intressebaserad annonsering innehålla följande, utan begränsning: ålder, kön, enhetens unika identitet eller andra enhetsidentifierare och inställningar, information om din användning av tjänsterna eller andra webbplatser, information om annonser eller våra marknadsföringsmeddelanden som du har sett (inklusive datum och tid för visning, antal visningar, plats och varaktighet och ditt eventuella svar).

 • Teknik från tredje part: Analysverktyg och tekniker för annonsvisning kan använda serverloggar, webbfyrar, cookies, spårningspixlar och annan teknik för att samla in den information som anges ovan. De kan kombinera den information som samlas in via Fruugo.com Ltd:s produkter och tjänster med (a) information som samlas in från tredje parts webbplatser, produkter och tjänster och/eller

(b) med demografiska data, annonseringsdata, marknadsdata och andra analysdata. Dessutom kan vissa av dessa tekniker synkronisera eller koppla samman ditt beteende mellan olika webbplatser, mobilappar och enheter. Vi gör vårt bästa för att förse dig med (a) en lista över tredje parter vars annonsteknik används i våra tjänster, (b) länkar till dessa partners egna sekretesspolicyer enligt vilka deras verktyg och tekniker används, och (c) när det är tillgängligt, en länk som gör att du kan välja att avstå från dessa partners tjänster. Du kan välja bort vissa tredjepartsteknologiers användning av cookies för intressebaserad annonsering genom att besöka aboutads.info . Observera naturligtvis att om du väljer att avregistrera dig innebär det inte att du inte kommer att se annonser, utan bara att de annonser du ser kan vara mindre relevanta för dina intressen. I sig är denna information kanske inte personlig information. Men om vi kombinerar någon av dessa uppgifter med personuppgifter för att visa dig intressebaserad reklam, kommer vi att ge dig möjlighet att välja om du vill tillåta en sådan sammanslagning eller inte, vilket beskrivs närmare i avsnittet Anpassat samtycke nedan.

 • Anpassat innehåll: Vi kan, beroende på dina preferenser, också kombinera din personliga information med den information som du självständigt har tillhandahållit tredje part, för att skräddarsy annonser för dig på våra tjänster och/eller på tredje parts webbplatser.

 • Spåra inte: Do Not Track (DNT) är en webbläsarinställning som för närvarande är under utveckling. Även om vi kan komma att anta en DNT-standard om en universell standard fastställs, följer vi under tiden de standarder som anges i denna policy och vårt sekretessmeddelande. 


Användning av informationen 

Vi använder information om dig på följande sätt:

Information som du lämnar till oss. Vi kommer att använda denna information: 

 • för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal som ingåtts mellan dig och oss och för att förse dig med den information, de produkter och de tjänster som du begär från oss;

 • för att ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om;

 • att förse dig, eller tillåta utvalda tredje parter att förse dig, med information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig. Om du är en befintlig kund kommer vi endast att kontakta dig via elektroniska medel (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning eller förhandlingar om en försäljning till dig. Om du är en ny kund, och om vi tillåter utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, kommer vi (eller de) att kontakta dig på elektronisk väg endast om du har samtyckt till detta. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter på detta sätt, eller att vi vidarebefordrar dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte, ber vi dig kryssa i den relevanta avregistreringsrutan som finns på det formulär eller i det e-postmeddelande där vi samlar in dina uppgifter;

 • för att meddela dig om ändringar i vår tjänst, och

 • för att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator. 

Information som vi samlar in om dig. Vi kommer att använda denna information: 

 • för att administrera vår webbplats och för intern drift, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar;

 • för att förbättra vår webbplats och se till att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator;

 • för att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det;

 • som en del av våra ansträngningar att hålla vår webbplats trygg och säker;

 • för att mäta eller förstå effektiviteten i den reklam som vi visar för dig och andra, och för att leverera relevant reklam till dig, och

 • ge förslag och rekommendationer till dig och andra användare av vår webbplats om varor eller tjänster som kan intressera dig eller dem. 

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade data som statistiska eller demografiska data för alla ändamål. Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter enligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel sammanställa dina användningsdata för att beräkna procentandelen användare som har tillgång till en viss webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller kopplar samman aggregerade data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med detta sekretessmeddelande. 

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar uppgifter om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelse, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter). Vi samlar inte heller in någon information om brottmålsdomar och brott. 

Om vi måste samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du inte tillhandahåller dessa uppgifter när vi ber om det, kan det hända att vi inte kan fullgöra det avtal som vi har eller försöker ingå med dig (till exempel att tillhandahålla dig varor eller tjänster). I detta fall kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har hos oss, men vi kommer att meddela dig om detta är fallet vid den tidpunkten. 


Vem vi delar dina personuppgifter med 

Vi kan dela dina personuppgifter med alla medlemmar i vår koncern, vilket innebär våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen i avsnitt 1159 i den brittiska Companies Act 2006.

Vi kan dela din information med utvalda tredje parter, inklusive: 

 • Affärspartner, leverantörer och underleverantörer för att fullgöra eventuella avtal som vi ingår med dem eller dig.

 • Annonsörer och annonsnätverk som behöver uppgifterna för att välja och visa relevanta annonser för dig och andra. Vi lämnar inte ut information om identifierbara individer till våra annonsörer, men vi kan förse dem med samlad information om våra användare. Vi kan också använda sådan samlad information för att hjälpa annonsörer att nå den typ av målgrupp som de vill rikta in sig på. Vi kan komma att använda de personuppgifter som vi har samlat in från dig för att kunna uppfylla våra annonsörers önskemål genom att visa deras annonser för den aktuella målgruppen. När vi delar personuppgifter med dessa företag kräver vi att de håller dem säkra, och de inte får  använda dina personuppgifter för sina egna marknadsföringssyften.

 • Analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats.

 • Kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma din kreditvärdighet, om detta är ett villkor för att vi ska ingå ett avtal med dig. 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part: 

 • Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller några tillgångar, i vilket fall vi kan lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om överföringen eller försäljningen genomförs kan den organisation som tar emot dina personuppgifter använda dina uppgifter på samma sätt som vi.

 • Om Fruugo.com Ltd eller i stort sett alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som innehas av Fruugo.com Ltd om dess kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna. Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller för att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor eller leveransvillkor och andra avtal; eller för att skydda Fruugo.com Ltd:s, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisker. 


Gränsöverskridande överföringar av dina personuppgifter 

Vissa Fruugo-återförsäljare är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att fullfölja ditt produktköp kan innebära en överföring av uppgifter utanför EES eller till länder som av Europeiska kommissionen anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Vi överför endast dina personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller Schweiz till tredje land, dvs. länder utanför EES, på grundval av lämpliga skyddsåtgärder eller om annat är tillåtet enligt tillämplig lag. I andra fall tillhandahåller Fruugo nödvändiga skyddsåtgärder, till exempel genom att ingå dataskyddsavtal med mottagarna. 

Nedan följer en lista över de länder där Fruugos återförsäljare för närvarande finns: 

 • Australien

 • Österrike

 • Belgien

 • Kanada

 • Kina

 • Tjeckien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Tyskland

 • Grekland

 • Ungern

 • Indien

 • Irland

 • Israel

 • Italien

 • Luxemburg

 • Malaysia

 • Nederländerna

 • Nya Zeeland

 • Norge

 • Filippinerna

 • Polen

 • Portugal

 • Rumänien

 • Ryssland

 • Saudiarabien

 • Singapore

 • Slovakien

 • Sydafrika

 • Spanien

 • Sverige

 • Schweiz

 • Turkiet

 • Förenade Arabemiraten

 • Förenade kungariket

 • Förenta staterna 


Hur länge vi sparar dina personuppgifter 

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med våra interna lagringsförfaranden, som bestäms av våra rättsliga, regulatoriska och yrkesmässiga skyldigheter, inklusive tillämpliga dataskyddslagar och i enlighet med god praxis. Lagringsperioderna kan variera beroende på vilken typ av uppgifter vi har och skälen till att vi har dem, och kan komma att ändras. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi behöver. När dina uppgifter inte längre behövs raderar vi dem på ett säkert sätt. 


Hur vi skyddar dina personuppgifter 

Vi är fast beslutna att se till att dina personuppgifter förvaras säkert. För att skydda den information du lämnar till vår webbplats från obehörig åtkomst, felaktig användning eller utlämnande, obehörig modifiering, olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust har vi infört lämpliga tekniska, fysiska och administrativa förfaranden. Alla anställda och alla tredje parter som vi anlitar för att behandla dina uppgifter är skyldiga att respektera sekretessen för dina personuppgifter.

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). De kan också behandlas av personal som är verksam inom EES och som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer.  

All information som du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner kommer att krypteras med SSL-teknik. Vi lagrar inte betalnings- eller kreditkortsuppgifter och vi delar inte heller användaruppgifter med någon tredje part annat än för de ändamål som beskrivs ovan. 

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela med dig av ditt lösenord till någon annan. 

Tyvärr kan överföring av information via Internet aldrig vara helt säker. Även om vi alltid kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har tagit emot dina uppgifter kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. 


Dina rättigheter när det gäller dataskydd

Tillgång till information 

Lagstiftningen om dataskydd ger dig rätt att få tillgång till information som finns om dig. Din rätt till tillgång kan utövas i enlighet med lagstiftningen om dataskydd. Kontakta dpo @fruugo.com. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att markera vissa rutor i de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också när som helst utöva rätten genom att kontakta oss på dpo@fruugo.com. 

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen i förhållande till dina personuppgifter. Läs nedan för att få reda på mer om dessa rättigheter: 

Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en "begäran om tillgång för registrerade"). På så sätt kan du få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt. 

Begära rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. På så sätt kan du få ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade, även om vi kan behöva kontrollera att de nya uppgifter som du lämnar till oss är korrekta. 

Begära radering av dina personuppgifter. På så sätt kan du be oss att radera eller ta bort personuppgifter om det inte finns några goda skäl för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter om du har utnyttjat din rätt att invända mot behandlingen (se nedan), om vi kan ha behandlat dina uppgifter på ett olagligt sätt eller om vi måste radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kan tillmötesgå din begäran om radering av särskilda rättsliga skäl, vilka i förekommande fall kommer att meddelas dig vid tidpunkten för din begäran. 

Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller en tredje parts) och det finns något i din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund eftersom du anser att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter. 

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att du kan begära att vi avbryter behandlingen av dina personuppgifter i följande fall: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet, (b) om vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera dem, (c) om du vill att vi ska behålla uppgifterna även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi behöver kontrollera om vi har överordnade legitima skäl för att använda dem. 

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav samtycke till att vi skulle använda eller där vi använde informationen för att fullgöra ett avtal med dig. 

Återkalla samtycke när som helst om vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som utförts innan du återkallade ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan det hända att vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att meddela dig om så är fallet när du återkallar ditt samtycke. 

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss. Kontakta dpo@fruugo.com.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller orimlig. Alternativt kan vi ha legitima skäl att vägra att tillmötesgå din begäran under dessa omständigheter. 

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att ta del av dem. Vi kan också kontakta dig för att be om ytterligare information i samband med din förfrågan för att påskynda vårt svar. 

Vi strävar efter att besvara alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplicerad eller om du har gjort flera förfrågningar. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad. 


Ordlista över termer 

Laglig grund 

 • ·Med berättigat intresse avses vårt företags intresse av att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan ge dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar alla potentiella effekter på dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen väger tyngre än konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt är skyldiga eller tillåtna enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen mot eventuell påverkan på dig när det gäller specifika aktiviteter genom att kontakta oss.

 • Fullgörande av avtal innebär behandling av dina uppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.

 • Att uppfylla en rättslig eller regleringsmässig skyldighet innebär att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig eller regleringsmässig skyldighet som vi omfattas av. 


Tredje part 

Externa tredje parter 

 • Tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden med säte i Storbritannien som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.

 • Professionella rådgivare som agerar som personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsansvariga, inklusive advokater, bankmän, auditörer och försäkringsbolag baserade i Storbritannien som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster.

 • HM Revenue & Customs, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar som processorer eller gemensamma kontrollanter baserade i Storbritannien som kräver rapportering av bearbetningsaktiviteter under vissa omständigheter.

 • Särskilda tredje parter, till exempel (men inte begränsat till) Paypal, Bing, Mailchimp, Google och Facebook som tillhandahåller betalningstjänster, marknadsföringstjänster, analys och/eller programvara för hantering av kundservice. 


Kontakt 

Frågor, kommentarer och förfrågningar om detta integritetsmeddelande välkomnas och ska skickas till dpo@fruugo.com.