Tullavgifter

Frakt från ett EU-land till ett annat medför inga tullavgifter. 

Mellan andra länder kan tullavgifter påföras importerade varor. Avgifterna beräknas utifrån ett antal variabler som vi inte har någon kontroll över, och därmed kan vi inte lämna någon information om potentiella avgifter på grund av stora variationer från land till land.  Vänligen kontakta ditt lokala tullkontor för mer information om de tullavgifter som gäller för ditt land. 

Tullfri återbetalning:

Om din beställning beläggs med tullavgift kan du kontakta Fruugo Kundtjänst för att lämna in en ansökan om återbetalning. Du måste först betala tullavgiften och visa upp bevis för betalningen för att kunna få återbetalning

För att göra en ansökan behöver du gå tillbaka en sida för att använda vårt interaktiva Hjälpcenter och besvara några frågor för att komma igång.

Om du avbryter och returnerar din beställning och har fått en tullavgift:

I det här fallet kommer inte tullavgiften att återbetalas, men du kan kontakta ditt lokala tullkontor, som eventuellt kan hjälpa dig att få en återbetalning direkt från dem.

Om du returnerar dina varor för återbetalning efter att du har fått en återbetalning för tullavgift:

Vi kan endast återbetala dig för det totala värdet av din ursprungliga beställning, och kommer därför att dra av den redan återbetalade tullavgiften från den här återbetalningen. Vi kommer att tillhandahålla dig ett returbevis om du vill kräva tillbaka momsen från ditt lands tullmyndighet. 

Förseningar i tullklarering

Tullklarering är en nödvändig process för att tillåta att varor transporteras in i ett land. Den här processen tar vanligtvis några minuter eller timmar, men det kan ta längre tid om varorna väljs ut för inspektion eller under perioder med särskilt hög trafik (t.ex. jul).

Våra uppskattade leveranstider omfattar inte tiden för tullklarering.

Intyg för import

Vissa varor kräver ett intyg för import till ditt land. Om detta krävs för att paketet ska släppas till dig, vänligen kontakta oss så ska vi försöka att hjälpa dig. Fruugo accepterar inget ansvar vid sådana situationer.